05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Arhiv novic

torek, 18. februar 2020
Po zadnjih podatkih se količina odpadkov v občinah Idrija in Cerkno povečuje, kakovost ločeno zbranih odpadkov pa zmanjšuje, ne glede na to, da smo občanke in občani že... več »
petek, 14. februar 2020
Februarja 2020 je Komunala Idrija na podlagi inšpekcijskega pregleda s strani Finančne uprave RS Ministrstva za finance pri uporabnikih v Občini Idrija, ki se... več »
torek, 11. februar 2020
četrtek, 30. januar 2020
Na seji Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala Idrija, ki je potekala v ponedeljek, 27. januarja 2020, je bila po opravljenih razgovorih s prijavljenima kandidatkama izbrana in... več »
četrtek, 23. januar 2020
Komunala Idrija za storitve zbiranja odpadkov ter obdelavo in odlaganje odpadkov uporabnikom izstavlja mesečne račune, pri čemer obračunava predvidene mesečne količine zbranih... več »
četrtek, 23. januar 2020
Po poročanju zaposlenih Komunale na področju ravnanja z odpadki je v ZC Ljubevč v nedeljo, 12. januarja, prišlo do vžiga v večjem zabojniku za BIO odpadke... več »
petek, 17. januar 2020
Člani nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. so na seji dne 16. januarja 2020 odprli in pregledali prispele prijave na Javni razpis... več »
torek, 24. december 2019
Dragi uporabniki in poslovni partnerji,obveščamo vas, da bo večina zaposlenih in sodelavcev Komunale Idrija v petek, 27. 12. 2019, odsotna. Dosegljivi bomo le za nujne intervencijske... več »
ponedeljek, 16. december 2019
Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. je objavil Javni razpis za direktorja (m/ž) Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o., na katerega se lahko kandidatke in kandidati pisno... več »
torek, 03. december 2019
V izvajanje zimske službe, ki se financira iz proračuna Občine Idrija, je letos vključenih 38 podizvajalcev. Vozila in stroje za pluženje bodo ponovno... več »
torek, 03. december 2019
V Evropski uniji se količina nastalih odpadkov povečuje, kar je v veliki meri posledica današnje množične potrošnje po načelu kupi – uporabi – zavrzi. Kljub vse večji... več »
četrtek, 07. november 2019
Komunala Idrija razpisuje prosto delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC za opravljanje komunalnih in vzdrževalnih del, pobiranje in sortiranje odpadkov, del na... več »
torek, 05. november 2019
Pri oblikovanju cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki obstajata dva kriterija, ki vplivata na višino končnega zneska, ki ga mesečno plača uporabnik. To so a) stroški... več »
ponedeljek, 04. november 2019
Vse uporabnike, ki so konec leta 2016 uveljavljali oprostitev plačila in izvajanja storitev, povezanih z greznicami in MKČN, obveščamo, da so prve... več »
petek, 25. oktober 2019
Komunala Idrija razpisuje prosto delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC za opravljanje komunalnih in vzdrževalnih del, pobiranje in sortiranje odpadkov, del na pokopališki dejavnosti in... več »
četrtek, 10. oktober 2019
Obvezna gospodarska javna služba (GJS) ravnanja z odpadki je sestavljena iz dveh delov, in sicer zbiranja odpadkov (izvajalec Komunala Idrija d.o.o.) ter... več »
torek, 08. oktober 2019
Na včerajšnjem zasedanju je Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. glasoval o imenovanju direktorja Komunale za naslednji mandat, ki se začne s 1. januarjem 2020. Ker nobeden... več »
petek, 20. september 2019
Zaradi visoke izgube Komunale  Idrija v letu 2018 in zaostrene likvidnostne situacije je bil uveden Nadzorni svet, ki je z delom pričel julija 2019. Doslej se... več »
petek, 20. september 2019
Akcijo zbiranja nevarnih odpadkov Komunala Idrija letos izvaja v sodelovanju s podjetji EKOL d.o.o. in Kolektor EVT sistemi d.o.o., ki sta pooblaščena... več »
petek, 13. september 2019
Pitna voda postane takoj po uporabi komunalna odpadna voda ter skupaj z industrijsko in delom padavinske odpadne vode potuje v javno kanalizacijo. Za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje... več »
Kazalo strani