05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Arhiv novic

torek, 03. december 2019
V Evropski uniji se količina nastalih odpadkov povečuje, kar je v veliki meri posledica današnje množične potrošnje po načelu kupi – uporabi – zavrzi. Kljub vse večji... več »
četrtek, 07. november 2019
Komunala Idrija razpisuje prosto delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC za opravljanje komunalnih in vzdrževalnih del, pobiranje in sortiranje odpadkov, del na... več »
torek, 05. november 2019
Pri oblikovanju cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki obstajata dva kriterija, ki vplivata na višino končnega zneska, ki ga mesečno plača uporabnik. To so a) stroški... več »
ponedeljek, 04. november 2019
Vse uporabnike, ki so konec leta 2016 uveljavljali oprostitev plačila in izvajanja storitev, povezanih z greznicami in MKČN, obveščamo, da so prve... več »
petek, 25. oktober 2019
Komunala Idrija razpisuje prosto delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC za opravljanje komunalnih in vzdrževalnih del, pobiranje in sortiranje odpadkov, del na pokopališki dejavnosti in... več »
četrtek, 10. oktober 2019
Obvezna gospodarska javna služba (GJS) ravnanja z odpadki je sestavljena iz dveh delov, in sicer zbiranja odpadkov (izvajalec Komunala Idrija d.o.o.) ter... več »
torek, 08. oktober 2019
Na včerajšnjem zasedanju je Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. glasoval o imenovanju direktorja Komunale za naslednji mandat, ki se začne s 1. januarjem 2020. Ker nobeden... več »
petek, 20. september 2019
Zaradi visoke izgube Komunale  Idrija v letu 2018 in zaostrene likvidnostne situacije je bil uveden Nadzorni svet, ki je z delom pričel julija 2019. Doslej se... več »
petek, 20. september 2019
Akcijo zbiranja nevarnih odpadkov Komunala Idrija letos izvaja v sodelovanju s podjetji EKOL d.o.o. in Kolektor EVT sistemi d.o.o., ki sta pooblaščena... več »
petek, 13. september 2019
Pitna voda postane takoj po uporabi komunalna odpadna voda ter skupaj z industrijsko in delom padavinske odpadne vode potuje v javno kanalizacijo. Za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje... več »
petek, 13. september 2019
Ob vse večjem povpraševanju po dimnikarskih storitvah in potrebi po kadrovskih okrepitvi je Komunala s prvim februarjem 2019 prevzela podjetje Raufnk... več »
petek, 23. avgust 2019
Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. je 9. 8. 2019 objavil Javni razpis za direktorja (m/ž) Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o., na katerega... več »
ponedeljek, 08. julij 2019
S prvim julijem 2019 so v veljavo stopile nove, višje cene storitev Komunale Idrija na področju gospodarskih javnih služb oskrbe z... več »
ponedeljek, 10. junij 2019
Delavci Komunale Idrija zaključujejo asfaltacijo Kosovelove ulice med križiščem z ulico Carla Jakoba pred Antonijevim rovom in odcepom za Vojsko »pri... več »
petek, 07. junij 2019
Vsakoletna akcija Komunale Idrija, namenjena zbiranju nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, letos ne bo spomladi temveč jeseni. O točnem datumu in lokacijah bo... več »
četrtek, 06. junij 2019
Ko boste začeli s spomladansko inventuro in odstranjevanjem starih kosov pohištva, opreme, strojev in orodja iz garaže ali podstrešja, dobro pretehtajte, ali so stvari res povsem... več »
torek, 23. april 2019
Minuli konec tedna je na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani potekala slavnostna podelitev certifikata Voda iz pipe, s katerim se organizacije zavežejo, da... več »
sreda, 10. april 2019
Komunala Idrija uporabnike njenih storitev obvešča, da so se s 1. 3. 2019 spremenile cene storitev obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih v svojem... več »
torek, 16. april 2019
V četrtek, 18. aprila 2019, Komunala Idrija v sodelovanju z LTO Laufar Cerkno za občanke in občane Idrije in Cerknega organizira strokovno... več »
petek, 05. april 2019
Ena od možnosti za ločeno odlaganje bioloških odpadkov je hišno kompostiranje, kjer pravzaprav posnemamo naravne procese razkrajanja organskega... več »
Kazalo strani