05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Upravljanje objektov

KDO POTREBUJE UPRAVNIKA
Po stanovanjskem zakonu mora vsaka večstanovanjska hiša, ki ima več kot dva lastnika in več kot osem posameznih delov (stanovanj) določiti upravnika ali ustanoviti skupnost lastnikov (kot pravno osebo). Za izbiro upravnika je dovolj 50 % soglasje lastnikov po idealnih deležih.

DOLŽNOSTI UPRAVNIKA
Bistvena naloga upravnika je torej ohranjati in izboljševati pogoje bivanja v večstanovanjski hiši. Obveznosti upravnika so zakonsko določene in se jih ne da omejiti, njihov natančen obseg pa se določi s pogodbo o upravljanju. Lastniki lahko v pogodbi upravniku določijo tudi dodatne naloge. Med zakonsko določene obveznosti upravnika sodijo:
- skrb za redno vzdrževanje skupnih delov;
- izvajanje sklepov, ki jih sprejmejo lastniki;
- sestava mesečnega obračuna stroškov, delitev in izterjava;
- priprava načrta vzdrževanja in upravljanje z rezervnim skladom;
- zastopanje lastnikov v pravnem smislu;
- poročanje lastnikom vsaj enkrat letno;
- oštevilčenje in označitev stanovanj, prijava in vpis v register stavb.

Kazalo strani
NULL