05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

INFO ZA PRODAJALCE

ODVIJA SE
na Trgu sv. Ahacija v Idriji in Glavnem trgu v Spodnji Idriji. S prodajnimi mesti na drugih območjih upravljajo posamezne krajevne skupnosti.

KDAJ SE PRODAJA
Prodaja poteka vse dni v mesecu razen ob nedeljah in praznikih.
Prodaja kmetijskih pridelkov poteka ob sobotah in delavnikih, prodaja drugega raznovrstnega blaga pa na sejemske dni, ki so vsakega 3. in 15. v mesecu oziroma dan prej, če je na omenjena dneva nedelja ali praznik.

KAJ RABI PRODAJALEC
Vsak prodajalec mora pred pričetkom prodaje pridobiti odločbo oziroma soglasje Občine Idrija za prodajo na stojnicah, nato pa z upravljavcem prodajnih mest (Komunala d.o.o.) skleniti pogodbo na podlagi izpolnjene vloge.
Sklenitev pogodbe je za prodajalca smiselna, saj ima prodajno mesto tudi zagotovljeno, poleg tega pa je tudi upravičen do znižane cene za uporabo prodajnega mesta.

PRAVILA
Tržni red

Kazalo strani
NULL