05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

INFO ZA STANOVALCE

IZRAČUN STROŠKOV UPRAVLJANJA
Stroški upravljanja so sestavljeni iz dveh delov:
- administrativni stroški (SA); to so stroški, ki nastanejo zaradi administrativnih nalog v okviru upravljanja stanovanj (obračuni in delitev skupnih stroškov, priprava načrtov vzdrževanja, knjigovodstvo vseh stroškov in rezervnega sklada ter izdelava letnih poročil, poštnine…) in znašajo 3,3801 €/stanovanje mesečno;
- stroški upravnika na terenu (SU) so periodični ogledi objekta, odprava manjših napak... in znašajo 0,0601 € /m2.
Strošek upravljanja je vsota SA + SU. Plača se po mesečni položnici, na kateri so tudi ostali stroški (elektrika v skupnih prostorih, komunalne storitve,..)

Dodatno se lahko pri stroških upravljanja zaračuna le materialne stroške, ki nastanejo npr. za meritve in opravljena popravila manjše vrednosti, ki niso bila predvidena v načrtu vzdrževalnih del. Za vsa večja popravila pa mora biti sprejet načrt vzdrževalnih del, ki ga potrdijo lastniki stanovanj, sredstva zanje pa se zbira v rezervnem skladu posameznega objekta. Minimalna višina mesečnih plačil v rezervni sklad je zakonsko določena, lahko pa se plačuje več, če se lastniki tako odločijo.

REZERVNI SKLAD
Vplačila v rezervni sklad se zbirajo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav na objektu. Plačujejo se na poseben račun. Višina vložka je odvisna od površine stanovanja in starosti objekta. Iz rezervnega sklada se sredstva lahko črpa le za vzdrževalna dela predvidena v načrtu vzdrževalnih del in za nujna popravila.

Prispevek v rezervni sklad:

Starostni razred

Starost nepremičnine

EUR/m2

I.

do 10 let

0

II.

od 10 do 30 let

0,20

III.

od 30 do 60 let

0,25

IV.

nad 60 let

0,30

Če želite, da vam opravimo izračun za vaš konkreten primer, ali vas zanima karkoli v zvezi z upravljanjem, pokličite na telefonsko številko 05/37 27 228 (Jure Gantar), ali pa se oglasite osebno na sedežu podjetja vsak delovnik od 7h do 15h. Vprašanja in pobude lahko posredujete tudi po elektronski pošti na naslov info@komunalaidrija.si.

Vodenje sredstev rezervnega sklada na ločenem računu: KI-rezervni_sklad-LETAK-4-4-17.pdf 

Kazalo strani
NULL