05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

STATISTIKA

PRIKLJUČKI NA KANALIZACIJO IN ČISTILNE NAPRAVE
Na območju občine Idrija je na kanalizacijske sisteme (sistemi Idrija, Spodnja Idrija, Godovič) priključenih skupno 1308 stanovanjskih hiš, od tega jih je 1280 priključenih tudi na čistilno naravo. Približno tri četrtine kanalizacijskih priključkov predstavljajo tisti v Idriji.

VEČ KOT 40 KM JAVNEGA OMREŽJA
Skupna dolžina javnega omrežja fekalne in mešane kanalizacije v občini Idrija je 46.64 km, od tega 31.54 km na sistemu Idrija, 7.45 km na sistemu Spodnja Idrija in 7.65 km na sistemu Godovič. Različna gostota poseljenosti območij, ki so opremljena z javno kanalizacijo, vpliva na gostoto odjema, izraženo v številu priključenih stanovanjskih stavb /100 m javnega kanalizacijskega omrežja, ki je na sistemu Idrija 3,1, na sistemu Spodnja Idrija 2,5 in na sistemu Godovič 1,9.

ODVEDENA IN OČIŠČENA ODPADNA VODA
Po kanalizacijskem omrežju v Idriji je bilo v letu 2020 iz gospodinjstev, ustanov in industrije odvedeno 306.280 m3, v Spodnji Idriji 65.207 m3, v Godoviču pa 24.021 m3 odpadne vode; skupaj 395.507 m3 odpadne vode.

V letu 2020 se je na čistilni napravi Idrija očistilo 448.199 m3, na čistilni napravi Spodnja Idrija 90.664 m3, in na čistilni napravi Godovič 24.021 m3 odpadne vode.

 

Kazalo strani
NULL