05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

STATISTIKA

PRIKLJUČKI NA KANALIZACIJO IN ČISTILNE NAPRAVE
Na vseh štirih kanalizacijskih sistemih v občini je 1151 priključkov na kanalizacijo in 1050 na čistilne naprave, približno tri četrtine kanalizacijskih priključkov in priključkov na čistilno napravo predstavljajo tisti v Idriji.

VEČ KOT 40 KM JAVNEGA OMREŽJA
Skupna dolžina javnega primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja v občini Idrija je 40.98 km, od tega 25.46 km v Idriji, 0.55 km v Mokraški vasi, 6.26 km v Spodnji Idriji in 8.71 km v Godoviču. Zaradi različne gostote prebivalstva so v Idriji povprečno trije kanalizacijskih priključki na 100 m omrežja, v Spodnji Idriji 2 in v Godoviču približno 1,5 priključka na 100 m omrežja.

ODVEDENA IN OČIŠČENA ODPADNA VODA
Po kanalizacijskem omrežju v Idriji je bilo v letu 2015 iz gospodinjstev, ustanov in industrije odvedeno 275.838 m3, v Spodnji Idriji 61.990 m3, v Godoviču pa 23.930 m3 odpadne vode; skupaj 361.758 m3 odpadne vode.
Očiščene odpadne vode je bilo v letu 2014 v Idriji 267.965 m3, v Spodnji Idriji 57.267 m3, v Godoviču pa 23.930 m3, skupaj v občini 349.162 m3, oz. 96 % vse odvedene odpadne vode.

Kakovost iztoka iz ČN Idrija 

Kazalo strani
NULL