05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

VLOGE IN OBRAZCI

Priključevanje uporabnikov na gospodarsko javno infrastrukturo

Popis stanja vodomera za obračun komunalnih storitev 

Komunala uporabnike za točen obračun oziroma upoštevanje dejanske porabe pitne vode spodbuja k lastnemu oddajanju popisanih stanj vodomera do 25. dne v mesecu. Za popis stanja izpolnite Obrazec za popis stanja vodomera ali nam stanje sporočite preko spletnega obrazca.

Stanje nam lahko sporočite tudi po telefonu 05/ 37 27 200 (sprejemna pisarna) vsak delovni dan med 8. in 15. uro. V kolikor nam vmesnih mesečnih popisov ne boste zagotovili, bomo na mesečnem računu upoštevali povprečje, ki znaša 4 m3 vode na mesec na uporabnika. 

Posredovanje sprememb števila oseb na naslovu za obračun komunalnih storitev

Uporabniki nas morate sami pravočasno obvestiti o spremembah, ki vplivajo na pravilen obračun komunalnih storitev. Spremembo števila oseb v gospodinjstvu uredite z Obrazcem za spremembo števila oseb. Za prijavo osebe zadošča, da nam posredujete izpolnjen obrazec, za odjavo pa morate priložiti tudi uradni dokument oziroma dokazilo, ki je lahko: 

 • Potrdilo Upravne enote o stalnem bivanju 
 • Potrdilo Upravne enote o začasnem bivanju 
 • Potrdilo ustanove o bivanju v Domu upokojencev
 • Potrdilo o šolanju in bivanju izven kraja stalnega prebivališča (velja za šolsko leto od septembra oz. oktobra do junija naslednjega leta) 
 • Potrdilo ustanove o bivanju v zdravstveni ustanovi, rehabilitacijskem zavodu (daljše od treh mesecev) 
 • Potrdilo o bivanju v vzgojno varstvenem zavodu
 • Potrdilo o smrti 
 • Kopija najemne pogodbe ali
 • Potrdilo delodajalca o delu in bivanju izven kraja stalnega prebivališča
Izpolnjene vloge oziroma obrazce nam lahko posredujete
 • po pošti na naslov Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija ali
 • skenirano po e-pošti info@komunalaidrija.si ali
 • osebno na sedežu podjetja Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija v času uradnih ur, ki so vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

Za več informacij smo vam na voljo na telefonu 05/ 37 27 200 oziroma e-naslovu info@komunalaidrija.si vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

Kazalo strani
NULL