05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

VLOGE IN OBRAZCI

PRIKLJUČEVANJE NA GJI

Vloga za priključevanje na GJI  

Vloga za izdajo projektnih pogojev  

Vloga za izdajo mnenja  

Vloga za izdajo smernic ali mnenja k prostorskemu načrtu 

POSREDOVANJE SPREMEMBE ŠT. OSEB na naslovu
:
sprememba_st_oseb.pdf

spremembo upoštevamo na podlagi uradnega dokumenta, npr.:

- potrdila Upravne enote o bivanju, začasnem bivanju;
- ustanove: o zdravljenju, bivanju v domu upokojencev, šolanju in bivanju izven kraja bivanja (velja za čas šolskega leta, od septembra oz. oktobra do junija);
- delodajalca: o začasnem delu in bivanju izven kraja bivanja...

PODATKI O MALI KOMUNALNI ČISTILNI NAPRAVI (ZA GOSPODINJSTVA)

Pisno obvestilo o začetku obratovanja

Vloga za oprostitev plačila storitev v povezavi z greznicami in okoljske dajatve

Porocilo o 1 meritvah MKČN 50PE

Kazalo strani
NULL