05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

VLOGE IN OBRAZCI

POSREDOVANJE SPREMEMBE ŠT. OSEB na naslovu
sprememba stevila oseb
spremembo upoštevamo na podlagi uradnega dokumenta, npr.:
- potrdila Upravne enote o bivanju, začasnem bivanju;
- ustanove: o zdravljenju, bivanju v domu upokojencev, šolanju in bivanju izven kraja bivanja (velja za čas šolskega leta, od septembra oz. oktobra do junija);
- delodajalca: o začasnem delu in bivanju izven kraja bivanja...

NAROČILO ZABOJNIKA ZA ODPADKE
narocilo_zabojnika_za_odpadke.pdf

NAROČILNICA ZA KOSOVNE ODPADKE
naročilnica

Kazalo strani
NULL