05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

VLOGE IN OBRAZCI

Posredovanje sprememb števila oseb na naslovu za obračun ravnanja s komunalnimi odpadki

Uporabniki nas morate sami pravočasno obvestiti o spremembah, ki vplivajo na pravilen obračun komunalnih storitev. Spremembo števila oseb v gospodinjstvu uredite z Obrazcem za spremembo števila oseb. Za prijavo osebe zadošča, da nam posredujete izpolnjen obrazec, za odjavo pa morate priložiti tudi uradni dokument oziroma dokazilo, ki je lahko: 

 • Potrdilo Upravne enote o stalnem bivanju 
 • Potrdilo Upravne enote o začasnem bivanju 
 • Potrdilo ustanove o bivanju v Domu upokojencev
 • Potrdilo o šolanju in bivanju izven kraja stalnega prebivališča (velja za šolsko leto od septembra oz. oktobra do junija naslednjega leta) 
 • Potrdilo ustanove o bivanju v zdravstveni ustanovi, rehabilitacijskem zavodu (daljše od treh mesecev) 
 • Potrdilo o bivanju v vzgojno varstvenem zavodu
 • Potrdilo o smrti 
 • Kopija najemne pogodbe ali
 • Potrdilo delodajalca o delu in bivanju izven kraja stalnega prebivališča

Naročilo zabojnika za odpadke 

Če želite za vaše gospodinjstvo naročiti zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, izpolnite Obrazec za naročilo zabojnika za odpadke.

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov

Odvoz kosovnih odpadkov lahko naročite preko spletne naročilnice. Uporabnikom, ki imate poravnane račune za komunalne storitve, enkrat letno pripada brezplačen odvoz kosovnih odpadkov. Dodatni odvozi pa se obračunajo po veljavnem ceniku.

Priključevanje uporabnikov na gospodarsko javno infrastrukturo

Če želite pridobiti soglasje za priključitev obstoječih objektov na gospodarsko javno infrastrukturo (za odpadke), izpolnite Vlogo za priklop na GJI. 

Kompostiranje bioloških kuhinjskih odpadkov ter zelenega odpada v hišnem kompostniku

Uporabniki nas morate sami obvestiti o zbiranju bioloških kuhinjskih odpadkov ter zelenega odpada v hišnem kompostniku. Spremembo nam sporočite z izpolnitvijo obrazca Izjava o kompostiranju.

Izpolnjene vloge oziroma obrazce nam lahko posredujete
 • po pošti na naslov Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija ali
 • skenirano po e-pošti info@komunalaidrija.si ali
 • osebno na sedežu podjetja Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija v času uradnih ur, ki so vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

Za več informacij o obračunih, naročilu odvoza kosovnih odpadkov in priključevanju na GJI smo vam na voljo na telefonu 05/ 37 27 200 oziroma e-naslovu info@komunalaidrija.si vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

Kazalo strani
NULL