05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

LETNO VZDRŽEVANJE

OBSEG IN PROGRAM
Program rednega vzdrževanja cest in manjših investicij določa Občina Idrija. Predlog izvedbenega programa pripravi izvajalec rednega vzdrževanja in ga predloži v sprejem strokovni službi. Z izvedbenim programom se določijo obdobja in razpored izvajanja posameznih del, obseg in tehnološki postopki izvajanja, roki izvedbe ter drugi pogoji za izvajanje del.


TERITORIJ rednega letnega vzdrževanja lokalnih cest zajema delo na področjih:
1.  področje Dole, Zavratec z Godovičem in Jeličnim Vrhom;
2.  področje Vojsko s Čekovnikom;
3.  področje Idrijska Bela z Zadlogom in Idrijskim Logom;
4.  področje Kanomlja, Idrijske Krnice z Oblakovim Vrhom;
5.  področje Črni Vrh, Lome z Javornikom;
6.  področje Ledine, Govejk, Vrsnik z Žirovnico.

Kazalo strani
NULL