05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

CENIK


Komunala Idrija kot izvajalec zaračuna storitev izvedbe oglaševanja in plakatiranja na stalnih objektih na podlagi cenika, predhodno potrjenega s strani Občinskega sveta Občine Idrija. Cena se določi glede na velikost oglaševalskih predmetov, njihovo število in čas namestitve. Cena za posamezen oglaševalski predmet vključuje celotne stroške izvajalca, vključno z nadzorom, vodenjem evidenc in poročanjem.

Storitev oglaševanja in plakatiranja se ne zaračunava:

  • humanitarnim organizacijam;
  • Občini Idrija in krajevnim skupnostim za prireditve, ki jih organizirajo;
  • organizatorju volilne kampanje za potrebe volilne kampanje glede na občinski odlok.

Na obešankah na drogovih javne razsvetljave se javnim zavodom in javnim podjetjem v lasti ali solastništvu Občine Idrija, ki delujejo na področju turizma, zagotovi po eno brezplačno oglasno mesto na območju posamezne krajevne skupnosti.

Za oprostitev plačila mora oglaševalec predložiti izvajalcu oziroma občinski upravi 10 dni pred pričetkom oglaševanja vlogo, iz katere je razviden čas oglaševanja in vrsta objekta.

Cenik storitev oglaševanja in plakatiranja:


PLAKATIRANJE

Število plakatov                            1-5      6-10   11-15  nad 15

Velikost plakatov
do 0,30 m2 Plakatiranje 2,46 €  2,12 €  1,97 €  1,63 € 
do 0,30 m2 Oglaševanje 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,42 €
do 0,60 m2 Plakatiranje 2,74 € 2,40 € 2,19 € 1,84 €
do 0,60 m3 Oglaševanje 0,48 € 0,48 € 0,48 € 0,48 €
do 1,00 m2 Plakatiranje 2,95 € 2,57 € 2,36 € 1,97 €
do 1,00 m3 Oglaševanje 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 €
do 1,50 m2 Plakatiranje 3,94 € 3,43 € 3,13 € 2,62 €
do 1,50 m3 Oglaševanje 0,69 € 0,69 € 0,69 € 0,69 €
nad 1,50 m2 Plakatiranje 5,69 € 4,97 € 4,53 € 3,81 €
nad 1,50 m3 Oglaševanje 0,99 € 0,99 € 0,99 € 0,99 €
 * Cene ne vsebujejo DDV

 - cene veljajo za čas oglaševanja 1 teden

 - za dodatni teden se obračuna cena v višini 30% cene prvega tedna

- storitev plakatiranja in oglaševanja se ne zaračuna upravičencem iz 20. člena Odloka o oglaševanju na območju Občine Idrija


OGLAŠEVANJE S TRANSPARENTI IN IZOBEŠANJE TRANSPARENTOV 

Opis storitve EM cena/EM DDV 22% Cena
Oglaševanje s transparenti kos/teden 26,96 € 5,93 €   32,89 €
Oglaševanje v dodatni teden (30%) kos/teden 8,09 € 1,78 €   9,87 €
Montaža in demontaža ročno Idrija kos 27,32 € 6,01 €   33,33 €
Montaža in demontaža ročno Sp.Idrija kos 34,22 € 7,53 €   41,75 €
Montaža, demontaža (dvigalo) Idrija kos 57,63 € 12,68 €   70,31 €
Montaža, demontaža (dvigalo) Sp. Idrija kos 69,16 € 15,21 €   84,37 €
Hramba (skladiščenje) transparenta kos/mesec 3,28 € 0,72 €   4,00 €
Hramba (skladiščenje) transparenta kos/leto 4,92 € 1,08 €   6,00 €

 - storitev oglaševanja se ne zaračuna upravičencem iz 20. člena Odloka o oglaševanju na območju Občine Idrija


OGLAŠEVANJE S PANOJI NA OBEŠANKAH NA DROGOVIH JAVNE RAZVETLJAVE IN IZOBEŠANJE PANOJEV

Opis storitve EM cena/EM DDV 22% Cena
Oglaševanje s panoji na obešankah na drogovih JR  kos/mesec 15,86 € 3,49 € 19,35 €
Oglaševanje s panoji na obešankah na drogovih JR kos/pol leta 13,79 € 3,03 € 16,83 €
Oglaševanje s panoji na obešankah na drogovih JR kos/leto 11,99 € 2,64 € 14,63 €
Oglaševanje s panoji na obešankah na drogovih JR kos/nad 1 leto 10,43 € 2,29 € 12,72 €
Montaža, demontaža (dvigalo) Idrija kos 19,02 € 4,18 € 23,20 €
Montaža, demontaža (dvigalo) Sp. Idrija kos 28,82 € 6,34 € 35,15 €
Hramba (skladiščenje) panoja kos/mesec 3,28 € 0,72 € 4,00 €
Hramba (skladiščenje) panoja kos/leto 4,92 € 1,08 € 6,00 €
- storitev oglaševanja se ne zaračuna upravičencem iz 20. člena Odloka o oglaševanju na območju Občine IdrijaČe na vašem računu ugotovite nepravilnost, ga lahko reklamirate. O postopku oddaje reklamacije si preberite tukaj.

Kazalo strani
NULL