05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

CENIK

Komunala Idrija kot izvajalec zaračuna storitev izvedbe oglaševanja in plakatiranja na stalnih objektih na podlagi cenika, predhodno potrjenega s strani Občinskega sveta Občine Idrija. Cena se določi glede na velikost oglaševalskih predmetov, njihovo število in čas namestitve. Cena za posamezen oglaševalski predmet vključuje celotne stroške izvajalca, vključno z nadzorom, vodenjem evidenc in poročanjem.

Storitev oglaševanja in plakatiranja se ne zaračunava:

  • humanitarnim organizacijam;
  • Občini Idrija in krajevnim skupnostim za prireditve, ki jih organizirajo;
  • organizatorju volilne kampanje za potrebe volilne kampanje glede na občinski odlok.

Na obešankah na drogovih javne razsvetljave se javnim zavodom in javnim podjetjem v lasti ali solastništvu Občine Idrija, ki delujejo na področju turizma, zagotovi po eno brezplačno oglasno mesto na območju posamezne krajevne skupnosti.

Za oprostitev plačila mora oglaševalec predložiti izvajalcu oziroma občinski upravi 10 dni pred pričetkom oglaševanja vlogo, iz katere je razviden čas oglaševanja in vrsta objekta.

Cenik storitev oglaševanja in plakatiranja je objavljen tukaj.

Če na vašem računu ugotovite nepravilnost, ga lahko reklamirate. O postopku oddaje reklamacije si preberite tukaj.

Kazalo strani
NULL