05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

CENIK

Podrobne informacije o obračunu komunalnih storitev so na voljo tukaj, o postopku oddaje reklamacije pa si preberite tukaj. Za sporočanje stanja vodomera in sprememb, ki vplivajo na obračun, sledite navodilom na povezavi

CENIK ZA LETO 2022

Cena storitev ravnanja z odpadnimi vodami

Storitev   EM  Cena/EM v € brez DDV  Cena/EM v € z vključenim 9,5 % DDV 
Odvajanje odpadnih voda m3 0,27140,2972
Čiščenje odpadnih voda m3 0,8226 0,9007
Storitve, povezane z greznicami in MČN   m3 0,5459
0,5977


Omrežnina - Odvajanje odpadne vode (v € /mesec glede na DN)

Velikost priključka BREZ DDV Z DDV
DN ≤ 20 4,8253 5,2837
20 < DN < 40 14,475915,8511
40 ≤ DN < 5048,2530 52,8370
50 ≤ DN < 65 72,379579,2555
65 ≤ DN < 80 144,7590 158,5111
80 ≤ DN < 100241,2650 264,1851
100 ≤ DN < 150 482,5300 528,3703
150 ≤ DN965,0600 1056,7407

Omrežnina - Čiščenje odpadne vode (v € /mesec glede na DN)

Velikost priključka BREZ DDV Z DDV
DN ≤ 203,8889 4,2583
20 < DN < 40 11,666712,7750
40 ≤ DN < 5038,8890 42,5834
50 ≤ DN < 6558,333563,8751
65 ≤ DN < 80 116,6670 127,7503
80 ≤ DN < 100194,4450 212,9172
100 ≤ DN < 150 388,89 425,8345
150 ≤ DN 777,78 851,6691

*Omrežnino za čistilno napravo plačujejo tudi uporabniki storitev, povezanih z greznicami in MČN.

Cene veljajo od 1. 1. 2022 dalje.


Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih vod

Merjena poraba vode (vodomer) -
obstoječe pretočne greznice; kanalizacija, ki se ne konča s ČN (učinek čiščenja 0 %)
m3 0,5283 eur
Merjena poraba vode (vodomer) -
kanalizacija, ki se konča s ČN s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem (učinek čiščenja 90 %)
m3 0,0528 eur
Nemerjena poraba vode (brez vodomera) -  
obstoječe pretočne greznice; kanalizacija, ki se ne konča s ČN (učinek čiščenja 0 %)
oseba 2,2010 eur
Nemerjena poraba vode (brez vodomera) -
kanalizacija, ki se konča s ČN s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem (učinek čiščenja 90 %)
oseba 0,2201 eur

StoritevEM Cena/EM v eur brez DDVCena/EM v eur z DDV
Izredno praznjenje greznice m357,4262,87

Cena velja od 1.1.2022 dalje.

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode v Občini Idrija si lahko preberete s klikom na sledeči povezavi. 

Kazalo strani
NULL