05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

CENIK

Podrobne informacije o obračunu komunalnih storitev so na voljo tukaj, o postopku oddaje reklamacije pa si preberite tukaj. Za sporočanje stanja vodomera in sprememb, ki vplivajo na obračun, sledite navodilom na povezavi

CENIK ZA LETO 2019

Cena storitev ravnanja z odpadnimi vodami
Storitev EM Cena/EM v €
brez DDV
Cena/EM v €
z vključenim
9,5 %
DDV
Odvajanje odpadnih voda m3 0,3337 0,3654
Čiščenje odpadnih voda m3 0,617 0,6756
Storitve, povezane z greznicami in MČN m3 0,4421 0,4841

Omrežnina (v € brez DDV/mesec glede na DN)
Velikost priključka - DN DN ≤ 20 20 < DN < 40 40 ≤ DN < 50 50 ≤ DN < 65 65 ≤ DN < 80 80 ≤ DN < 100 100 ≤ DN < 150 150 ≤ DN
Kanalizacija 5,8166 17,4498 58,166 87,249 174,498 290,83 581,66 1163,32
Čistilna naprava* 4,8081 14,4243 48,0811 72,1217 144,2435 240,4057 480,8115 961,6229
Omrežnina (v € z vključenim 9,5 % DDV/mesec glede na DN)
Velikost priključka - DN DN ≤ 20 20 < DN < 40 40 ≤ DN < 50 50 ≤ DN < 65 65 ≤ DN < 80 80 ≤ DN < 100 100 ≤ DN < 150 150 ≤ DN
Kanalizacija 6,3692 19,1075 63,6918 95,5377 191,0753 318,4589 636,9177 1273,8354
Čistilna naprava* 5,2649 15,7946 52,6488 78,9733 157,9466 263,2442 526,4886 1052,977
*Omrežnino za čistilno napravo plačujejo tudi uporabniki storitev, povezanih z greznicami in MČN.

Cene veljajo od 1. 7. 2019 dalje.

Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih vod
Merjena poraba vode (vodomer) -
obstoječe pretočne greznice; kanalizacija, ki se ne konča s ČN (učinek čiščenja 0 %)
m3 0,5283 eur
Merjena poraba vode (vodomer) -
kanalizacija, ki se konča s ČN s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem (učinek čiščenja 90 %)
m3 0,0528 eur
Nemerjena poraba vode (brez vodomera) -  
obstoječe pretočne greznice; kanalizacija, ki se ne konča s ČN (učinek čiščenja 0 %)
oseba 2,2010 eur
Nemerjena poraba vode (brez vodomera) -
kanalizacija, ki se konča s ČN s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem (učinek čiščenja 90 %)
oseba 0,2201 eur


Kazalo strani
NULL