05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

CENIK

Podrobne informacije o obračunu komunalnih storitev so na voljo tukaj, o postopku oddaje reklamacije pa si preberite tukaj. Za sporočanje stanja vodomera in sprememb, ki vplivajo na obračun, sledite navodilom na povezavi

CENIK ZA LETO 2021

Cena storitev ravnanja z odpadnimi vodami

Storitev   EM  Cena/EM v € brez DDV  Cena/EM v € z vključenim 9,5 % DDV 
Odvajanje odpadnih voda m3 0,2275 0,2491
Čiščenje odpadnih voda m3 0,7406 0,8110
Storitve, povezane z greznicami in MČN   m3 0,5416 0,5931


Omrežnina - Odvajanje odpadne vode (v € /mesec glede na DN)


Velikost priključka BREZ DDV Z DDV
DN ≤ 20 4,7581 5,2101
20 < DN < 40 14,2744 15,6304
40 ≤ DN < 50 47,5815 52,1012
50 ≤ DN < 65 71,3722 87,2490
65 ≤ DN < 80 142,7444 156,3036
80 ≤ DN < 100 237,9073 260,5060
100 ≤ DN < 150 475,8147 521,0220
150 ≤ DN 951,6293 1.042,0239

Omrežnina - Čiščenje odpadne vode (v € /mesec glede na DN)

Velikost priključka BREZ DDV Z DDV
DN ≤ 20 4,0806 4,4683
20 < DN < 40 12,2417 13,4048
40 ≤ DN < 50 40,8058 44,6827
50 ≤ DN < 6561,208667,0241
65 ≤ DN < 80 122,4173 134,0481
80 ≤ DN < 100 204,0288 223,4135
100 ≤ DN < 150 408,0575 446,8271
150 ≤ DN 816,1150 893,6541

*Omrežnino za čistilno napravo plačujejo tudi uporabniki storitev, povezanih z greznicami in MČN.

Cene veljajo od 1. 1. 2021 dalje.


Okoljska dajatev za odvajanje odpadnih vod

Merjena poraba vode (vodomer) -
obstoječe pretočne greznice; kanalizacija, ki se ne konča s ČN (učinek čiščenja 0 %)
m3 0,5283 eur
Merjena poraba vode (vodomer) -
kanalizacija, ki se konča s ČN s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem (učinek čiščenja 90 %)
m3 0,0528 eur
Nemerjena poraba vode (brez vodomera) -  
obstoječe pretočne greznice; kanalizacija, ki se ne konča s ČN (učinek čiščenja 0 %)
oseba 2,2010 eur
Nemerjena poraba vode (brez vodomera) -
kanalizacija, ki se konča s ČN s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem (učinek čiščenja 90 %)
oseba 0,2201 eur

StoritevEM Cena/EM v eur brez DDVCena/EM v eur z DDV
Izredno praznjenje greznice m342,9046,97

Cena velja od 1.8.2020 dalje.

Kazalo strani
NULL