05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

CENIK

Podrobne informacije o obračunu komunalnih storitev so na voljo tukaj, o postopku oddaje reklamacije pa si preberite tukaj. Za sporočanje stanja vodomera in sprememb, ki vplivajo na obračun, sledite navodilom na povezavi

CENIK ZA LETO 2019


Ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Idrija
EMCena/EM v € 
brez DDV
Cena/EM v € 
z vključenim 
9,5 % DDV
Določene vrste komunalnih odpadkov 
brez biološko razgradljivih odpadkov
Zbiranje komunalnih odpadkovkg0,14260,1561
Javna infrastruktura za zbiranjekg0,00530,0058
Obdelava komunalnih odpadkov*kg0,10730,1175
Javna infrastruktura za obdelavo odpadkov*kg0,02990,0327
Odlaganje komunalnih odpadkov*kg0,18160,1989
Javna infrastruktura za odlaganje komunalnih odpadkov*kg0,03380,0370
Biološko razgradljivi odpadki in zeleni vrtni odpadki 
v rjavem zabojniku (večstanovanjske stavbe)
Zbiranje BIO odpadkovkg0,18410,2016
Infrastruktura za zbiranje BIO odpadkovkg0,01030,0113
Obdelava BIO odpadkov*kg0,07070,0774
Infrastruktura za obdelavo BIO odpadkov*kg0,01860,0204
Biološko razgradljivi odpadki in zeleni vrtni odpadki 
na "eko" otoku (individualne hiše)
Zbiranje BIO odpadkovkg0,18410,2016
Infrastruktura za zbiranje BIO odpadkovkg0,01030,0113
Obdelava BIO odpadkov*kg0,07070,0774
Infrastruktura za obdelavo BIO odpadkov*kg0,01860,0204

* Cene storitev Komunale Idrija veljajo od 1. 7. 2019 dalje, cene izvajalca storitev (Snaga d.o.o.) pa od 1.3.2019 dalje.

Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki po dejanskih količinah

V letu 2018 je Komunala Idrija sprejela dodatne ukrepe v izogib količinskemu poračunu, in sicer obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki po dejanskih količinah zbranih, obdelanih in odloženih odpadkov. Podatki o obračunanih količinah so na računih razvidni v okvirju »Podatki za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki«. Zbrane količine odpadkov so tiste, ki jih Komunala mesečno zbere od uporabnikov storitev, in sicer pri zbiranju od vrat do vrat, na ekoloških otokih in v Zbirnem centru Ljubevč, obdelane količine pa so vse zbrane količine mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov ter bioloških odpadkov. Odložene količine (Snaga d. o. o.) od 1. 3. 2019 dalje predstavljajo 7 % obdelanih količin odpadkov. Nov sistem obračuna bo povzročil manjša nihanja v vrednosti mesečne položnice za komunalne storitve (glede na število dni oziroma število odvozov v posameznih mesecu, dodatne akcije zbiranja…), saj so normativi v celoti odvisni od zbranih in odloženih količin odpadkov v posameznem mesecu. 


Ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno
EMCena/EM v € 
brez DDV
Cena/EM v € 
z vključenim 
9,5 % DDV
Določene vrste komunalnih odpadkov
brez biološko razgradljivih odpadkov
Zbiranje komunalnih odpadkovkg0,08100,0887
Javna infrastruktura za zbiranjekg0,00590,0065
Obdelava komunalnih odpadkov*kg0,10730,1175
Javna infrastruktura za obdelavo odpadkov*kg0,02990,0327
Odlaganje komunalnih odpadkov*kg0,18160,1989
Javna infrastruktura za odlaganje komunalnih odpadkov*kg0,03380,0370
Biološko razgradljivi odpadki in zeleni vrtni odpadki 
v rjavem zabojniku (večstanovanjske stavbe)
Zbiranje BIO odpadkovkg0,18060,1978
Infrastruktura za zbiranje BIO odpadkovkg0,02370,0260
Obdelava BIO odpadkov*kg0,07070,0774
Infrastruktura za obdelavo BIO odpadkov*kg0,01860,0204
Biološko razgradljivi odpadki in zeleni vrtni odpadki 
na "eko" otoku (individualne hiše)
Zbiranje BIO odpadkovkg0,18060,1978
Infrastruktura za zbiranje BIO odpadkovkg0,02370,0260
Obdelava BIO odpadkov*kg0,07070,0774
Infrastruktura za obdelavo BIO odpadkov*kg0,01860,0204
* Cene storitev Komunale Idrija veljajo od 1. 1. 2018 dalje, cene izvajalca storitev (Snaga d.o.o.) pa od 1. 3. 2019 dalje.

Normativi v kg/osebo/mesecGP. OS.
Zbiranje komunalnih odpadkov22,52671,4571
Zbiranje BIO odpadkov v rjavi posodi3,8549-
Zbiranje BIO odpadkov na eko otoku2,6618-
Obdelava komunalnih odpadkov10,68010,6907
Odlaganje komunalnih odpadkov0,52330,0338
* G - gospodinjstva; P. OS. - pravne osebe

Pri izračunu normativov smo upoštevali predvideno količino komunalnih odpadkov (brez bio) za leto 2017, ki znaša 1.127.504 kg, ter 4.171 prebivalcev, ki so bili v času oblikovanja cene stalno prijavljeni v Občini Cerkno. 66.319 kg bioloških odpadkov smo razdelili na tiste, ki nastanejo v gospodinjstvih z možnostjo kompostiranja (44.207 kg) in tiste, ki nastanejo v gospodinjstvih brez možnosti kompostiranja (22.112 kg). Gospodinjstva z možnostjo kompostiranja štejejo 1.384 oseb, gospodinjstva brez možnosti kompostiranja pa 478 oseb. 

Ceno za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov (brez bio) oblikuje izvajalec storitev, podjetje Snaga d.o.o. Pri izračunu normativov za obdelavo smo upoštevali količino 534.559 kg odpadkov. Odloži se 7 % obdelanih odpadkov. Količina oddanih bioloških odpadkov je enaka količini zbranih bioloških odpadkov. 

Uporabniki nas morate sami pravočasno obvestiti o spremembah, ki vplivajo na pravilen obračun komunalnih storitev. Pri obračunih se upošteva stalno prijavljene osebe. Spremembo števila oseb v gospodinjstvu uredite z Obrazcem za spremembo števila oseb, ki nam ga lahko skupaj z ustreznim dokazilom (navedeno v obrazcu) posredujete: po pošti na naslov Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija; po e-pošti info@komunalaidrija.si ali osebno na sedežu podjetja Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija v času uradnih ur, ki so vsak delovni dan med 8. in 15. uro. 

Cenik namenskih posod za zbiranje odpadnega jedilnega olja Kazalo strani
NULL