05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

ARHIV CENIKA KOMUNALNIH ODPADKOV 2021

Podrobne informacije o obračunu komunalnih storitev so na voljo tukaj, o postopku oddaje reklamacije pa si preberite tukaj. Za sporočanje stanja vodomera in sprememb, ki vplivajo na obračun, sledite navodilom na povezavi.

Ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Idrija

Zbiranje komunalnih* odpadkov:


Enota/mereCena v eur (brez DDV)9,5 % DDVCena v eur (z DDV)
Cena storitve kg0,15640,01490,1713
Cena javne infrastrukturekg0,00500,00050,0055

*cena v eur/kg je enaka tudi za zbiranje odpadne embalaže, papirja in stekla.

Obdelava določenih vrst odpadkov:


Enota/mereCena v eur (brez DDV)9,5 % DDVCena v eur (z DDV)
Cena storitvekg0,11900,01130,1303
Cena javne infrastrukturekg0,02750,00260,0301

Odlaganje komunalnih odpadkov:


Enota/mereCena v eur (brez DDV)9,5 % DDVCena v eur (z DDV)
Cena storitve kg0,11930,01130,1306
Cena javne infrastrukturekg0,03370,00320,0369

Zbiranje bioloških odpadkov:


Enota/mereCena v eur (brez DDV)9,5 % DDVCena v eur (z DDV)
Cena storitve kg0,30290,02880,3317
Cena javne infrastrukturekg0,03880,00370,0425

Cene veljajo od 1. 1. 2021 dalje.

*Storitve obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov, ter obdelave bioloških odpadkov izvaja v skladu s podeljeno koncesijo JP Voka Snaga d.o.o. 

Cene za te storitve veljajo od 1. 4. 2021.


V primeru obračuna storitev ravnanja z odpadki glede na volumen zabojnikov, so v preračunu uporabljeni naslednji prerazporeditveni faktorji v Občini Idrija za mesec oktober 2021:


EMBALAŽA 0,1296  kg/l
PAPIR  0,0392  kg/l
STEKLO 0,0661  kg/l
MEŠANI KOM. ODPADKI zbiranje 0,3091  kg/l
MEŠANI KOM. ODPADKI obdelava 0,1461  kg/l
 BIO zbiranje  0,1071 kg/l 

Ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno

Zbiranje komunalnih* odpadkov:


Enota/mere
Cena v eur (brez DDV)
9,5% DDV
Cena v eur (z DDV)
Zbiranje komunalnih odpadkovkg0,1972
0,01870,2159
Javna infrastruktura zbiranja komunalnih odpadkovkg0,0025
0,00020,0027

*cena v eur/kg je enaka tudi za zbiranje odpadne embalaže, papirja in stekla.

Obdelava komunalnih odpadkov:


Enota/mereCena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Obdelavakg0,1190
0,0113
0,1303
Javna infrastruktura obdelave komunalnih odpadkovkg0,0275
0,00260,0301

Odlaganje komunalnih odpadkov:


Enota/mereCena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Odlaganjekg0,11930,01130,1306
Javna infrastruktura odlaganja komunalnih odpadkovkg0,03370,00320,0369

Biološki odpadki:


Enota/mereCena v eur (brez DDV)9,5% DDVCena v eur (z DDV)
Zbiranje in obdelava bioloških odpadkovkg0,3687
0,0350
0,4037

Javna infrastruktura zbiranje in obdelava bioloških odpadkov

kg0,0430
0,00410,0471
Cene veljajo od 1. 8. 2021 dalje.

*Storitve obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov, ter obdelave bioloških odpadkov izvaja v skladu s podeljeno koncesijo JP Voka Snaga d.o.o. 

Cene za te storitve veljajo od 1. 4. 2021.

V primeru obračuna storitev ravnanja z odpadki glede na volumen zabojnikov, so v preračunu uporabljeni naslednji prerazporeditveni faktorji v Občini Cerkno za mesec oktober 2021:

EMBALAŽA 0,1330  kg/l
PAPIR  0,0301  kg/l
STEKLO 0,0827  kg/l
MEŠANI KOM. ODPADKI zbiranje 0,2980  kg/l
MEŠANI KOM. ODPADKI obdelava 0,1419  kg/l
 BIO zbiranje  0,1488  kg/l

Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki po dejanskih količinah 

Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se od 2018 dalje izvaja po dejanskih količinah mesečno zbranih, obdelanih in odloženih odpadkov. Podatki o obračunanih količinah so na računih razvidni v okvirju »Podatki za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki«. Zbrane količine odpadkov so tiste, ki jih Komunala mesečno zbere od uporabnikov storitev, in sicer pri zbiranju od vrat do vrat, na ekoloških otokih in v Zbirnem centru Ljubevč, obdelane količine pa so vse zbrane količine mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov ter bioloških odpadkov. Odložene količine (JP Voka Snaga d. o. o.) od 1. 4. 2021 dalje predstavljajo 13,6 % obdelanih količin odpadkov. Nov sistem obračuna povzroča manjša nihanja v vrednosti mesečne položnice za komunalne storitve (glede na število dni oziroma število odvozov v posameznih mesecu, dodatne akcije zbiranja…), saj so normativi v celoti odvisni od zbranih in odloženih količin odpadkov v posameznem mesecu.

junij 2021Občina CerknoObčina Idrija
MKO (kg)77.425165.482
Število uporabnikov4.12210.949
BIO (kg)4.06018.856
Število uporabnikov EKO otok6282.998
Število uporabnikov rjav zabojnik, blok4593.475

Cenik ravnanja z ostalimi odpadki

StoritevEMCena v € brez DDV9,5 % DDVCena v € z DDVVeljavnost
Odvoz odpadnih nagrobnih svečtona430,9270

od 1. 1. 2021 dalje
Prevzem silažne folije (št. odpadka 02 01 04)tona90,008,5598,55od 1. 9. 2020 dalje
Odpadki iz čiščenja cest (št. odpadka 20 03 03)tona204,0019,38223,38od 1. 4. 2021 dalje

Cenik namenskih posod za zbiranje odpadnega jedilnega olja

StoritevEMCena v € brez DDV22 % DDVCena v € z DDV
Kantica za odpadno olje 2,2 litrakos4,470,985,45
Kantica za odpadno olje 5,5 litrakos5,561,226,79


  • Kazalo strani
    NULL