05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

PRAVNA PODLAGA

Zakoni: 

Uredbe: 

 • Uredba o stanju podzemnih voda (UL RS 25/09, 68/12, 66/16)
 • Uredba o oskrbi s pitno vodo (UL RS 88/12)
 • Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (25/08)
 • Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS 87/1276/17, 78/19)

Pravilniki: 

 • Pravilnik o pitni vodi (UL RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17)
 • Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (UL RS 82/03, 25/09)
 • Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (UL RS 10/09, 81/11, 73/16)
 • Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti v pitni vodi (74/15, 76/17 – ZVISJV-1 in 104/20)
 • Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/045/0658/11 in 15/16)
 • Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda (UL RS 88/04, 71/09)
 • Pravilnik o ureditvi in sanitarnem varovanju varstvenih pasov vodnega vira Godoviškega vodovoda (UL SRS 37/81)
 • Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo v občini Idrija (UL RS 18/14)
 • Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (UL RS 40/17)
 • Pravilnik o merilnih instrumentih (UL RS 19/16)

Odloki:

 • Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Idrija (UL RS 27/0915/1426/1434/1526/17139/2020)
 • Odlok o varstvu virov pitne vode (UL SRS 25/89, 19/90, UL RS 19/9156/9332/9645/9756/9314/00)
 • Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega vira idrijskega vodovoda v Slanicah (UL SRS 40/83)
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (UL RS 18/15)
 • Odlok o podaljšanju veljavnosti overitev vodomerov (UL RS 197/2020)
 • Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (UL RS 74/2021)

Sklepi:

 • Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2018 (UL RS 72/17)

Programi:

 • Program oskrbe s pitno vodo v Občini Idrija za 2022 - 2025.
Kazalo strani
NULL