05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

PRAVNA PODLAGA

Zakoni:

Odloki:

  • Odlok o pokopališkem redu v Občini Idrija (UL RS 70/2017)
  • Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija (UL RS 34/0928/12)
  • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (UL RS 18/15)

Sklepi:

Dovoljenja:


Kazalo strani
NULL