05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

PRAVNA PODLAGA

Zakoni:

Pravilniki:

  • Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (UL RS, št. 38/16)
  • Pravilnik o rednem vzdrževanju občinskih cest v Občini Idrija (UL RS, št. 62/2018)

Odloki:

  • Odlok o občinskih cestah v Občini Idrija (UL RS 50/18)
  • Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Idrija (UL RS 82/20)
  • Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija (UL RS 34/09, 28/12)
  • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (UL RS 18/15)
Kazalo strani
NULL