05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

KAKO RAVNATI

TU BOSTE NAŠLI NEKAJ OSNOVNIH PODATKOV V POMOČ OB IZGUBI BLIŽNJE OSEBE:

V primeru smrti na domu
mora pokojnika pregledati zdravnik - mrliški oglednik. Zato je potrebno o smrti obvestiti zdravnika v lokalnem zdravstvenem domu, ki na našem območju opravlja mrliško pregledno službo. Mrliški preglednik oz. dežurni zdravnik opravi pregled, ko izve za smrt in izda potrdilo o smrti. Po izdaji tega potrdila se obrnite na pogrebno službo, ki bo opravila prevoz pokojnika do mesta, kjer počaka na upepelitev ali pogreb.

Ko nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov,
prejmete svojci obvestilo o smrti, v katerem je tudi navedeno, kje se pokojnik nahaja. Ob prejemu takega obvestila se obrnite na pogrebno službo, kjer boste dobili nadaljnja navodila. Ekipa pogrebne službe bo opravila prevoz pokojnika ter se z vami dogovorila o načinu in času poslovitve od pokojnika ter o vsem, kar sodi k pogrebu.

Med čakanjem na prevoz pokojnika lahko svojci pokojnika uredijo - preoblečejo, lahko pa to kasneje opravi pogrebna služba. V tem primeru je potrebno pripraviti obleko.

Svojci lahko v domu starejših občanov oziroma v bolnišnici prevzamete pokojnikove osebne stvari.

Pogrebna služba Komunale d. o. o. se bo potrudila, da bo poskrbela za spoštljiv odnos in dostojanstveno slovo pokojnika in tako žalujoče svojce v težkih trenutkih razbremenila dodatnih skrbi in poti. 

Dosegljiva je 24 ur na dan na telefonski številki 051 440 505, osebno pa se lahko oglasite v sprejemni pisarni upravne stavbe Komunala d. o. o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija.

V sprejemni pisarni pogrebne službe se lahko dogovorite o:

 • kraju, dnevu in uri pogreba,
 • kraju pogrebne svečanosti,
 • vrsti pogreba – s krsto ali z žaro,
 • poslovitvi od pokojnika,
 • dodelitvi grobnega prostora in sklenitvi najemne pogodbe za grobni prostor,
 • prevozu pokojnika v drug kraj v Sloveniji ali v tujino,
 • objavi osmrtnice,
 • vsem, kar boste želeli vprašati, pa ni zapisano zgoraj.
Osebni dokumenti pokojnika, ki jih pripravite za pogrebno službo:
 • osebni dokument s fotografijo (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje);
 • potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu (kadar smrt nastopi doma oz. izven bolnišnice);
 • obleko za pokojnega.

Pokop oziroma upepelitev se opravi po preteku najmanj 36 ur od nastopa smrti na podlagi listine o prijavi smrti. Upepelitev se opravi po potrditvi dejanskega nastopa smrti, ki jo opravi pooblaščena oseba po predpisih mrliško pregledne službe.

Prijava smrti
Če je oseba umrla izven zdravstvene ustanove oziroma drugega zavoda, smrt prijavi mrliški preglednik - zdravnik, ki je ugotovil smrt ali pogrebna služba. Smrt lahko prijavijo tudi družinski člani sami, če tako želijo. Smrt je potrebno prijaviti upravni enoti, na območju katere je oseba umrla, s potrdilom o smrti oz. potrdilom o vzroku smrti, ki ga je izdal zdravnik – mrliški oglednik.


Kazalo strani
NULL