05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

PRAVNA PODLAGA

Zakoni:

Pravilniki: 

  • Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (UL RS 60/09, 87/11, 85/13)
  • Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (UL RS 11/2004)

Odloki: 

  • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (UL RS 18/15)

Drugo: 

  • Pogodba o upravljanju nepremičnin v lasti Občine Cerkno (št. 3522-18/2017)
  • Pogodba o upravljanju nepremičnin v lasti Občine Idrija (št. 9690-7/2016)
  • Pogodba z Občino Žiri (št. 3522-86/2017)
Kazalo strani
NULL