05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

BIOLOŠKI ODPADKI

Biorazgradljive kuhinjske odpadke, kot so zelenjavni odpadki, olupki, ostanki sadja, kavna usedlina, kavni filtri, čajne vrečke, ostanki hrane, jajčne lupine, pokvarjeni prehrambeni izdelki, predstavljajo do 30 % vseh gospodinjskih odpadkov, in jih ne smemo mešati z ostalimi komunalnimi odpadki. Lahko jih kompostiramo in predelamo v domače gnojilo za vrtnine in sobne rastline.
Kompostirajmo doma 

Odpadke iz gospodinjstva in zeleni vrtni odpad moramo do hišnega kompostiranja ali prepustitve izvajalcu javne službe hraniti ločeno, tako da se ne mešajo z drugimi odpadki in jih je možno hišno kompostirati ali predelati. Za vse, ki nimajo možnosti uporabe lastnega kompostnika, so v urbanih naseljih ob večstanovanjskih zabojnikih in na eko otokih postavljeni namenski rjavi zabojniki.

Za lažje zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov doma smo konec leta 2016 vsem gospodinjstvom v občinah Idrija in Cerkno razdelili manjše rjave posode za zbiranje le-teh. Biorazgradljive kuhinjske odpadke lahko zbirate tudi v biorazgradljivih vrečkah, ki so na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. 

Kazalo strani
NULL