05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Splošno

- Odlok o koncesiji za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Idrija (UL RS 55/10)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (UL RS 18/15)
- Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d. o. o. (UL RS 58/14)
- Sklep o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij v Občini Idrija (UL RS 22/15)

Kazalo strani
NULL