05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Vloge, obrazci, reklamacijePRIKLJUČEVANJE NA GJI
Vloga za spremembo velikosti vodovodnega priključka 

Vloga za začasen priklop na gospodarsko javno infrastrukturo  

Vloga za ukinitev priključka na javno infrastrukturo  

Vloga za priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo 

Vloga za izdajo projektnih pogojev  

Vloga za izdajo mnenja  

Vloga za izdajo smernic ali mnenja k prostorskemu načrtu 

POSREDOVANJE SPREMEMBE ŠT. OSEB :

sprememba_st_oseb.pdf
spremembo upoštevamo na podlagi uradnega dokumenta, npr.:
- potrdila Upravne enote o bivanju, začasnem bivanju;
- ustanove: o zdravljenju, bivanju v domu upokojencev, šolanju in bivanju izven kraja bivanja (velja za čas šolskega leta, od septembra oz. oktobra do junija);
- delodajalca: o začasnem delu in bivanju izven kraja bivanja...

POSREDOVANJE SPREMEMBE ŠT. OSEB za objekte v našem upravljanju: 
Spremembe

POPIS STANJA VODOMERA
Popis_stanja_stevca.pdf

NAROČILO ZABOJNIKA ZA ODPADKE
Narocilo_zabojnika_za_odpadke.pdf

PRENOS NAJEMNIŠTVA GROBNEGA PROSTORA
Izjava za prenos najemnistva.pdf
 (izjavo je potrebno oddati osebno na sedežu Komunale d.o.o., Carl Jakoba 4, Idrija)

ODSTOP GROBNEGA PROSTORA
Izjava za odstop najemnistva.pdf
(izjavo je potrebno oddati osebno na sedežu Komunale d.o.o., Carl Jakoba 4, Idrija)

SOGLASJE ZA DELA NA POKOPALIŠČU
Vloga za soglasje za dela na pokopališču


OBRAZEC SEPA ZA ODPRTJE/UKINITEV TRAJNIKA
Obrazec SEPA za oddajo

Kazalo strani
NULL