05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Imenik zaposlenih


 Direktor Beno Fekonja 05/ 37 27 226 beno.fekonja@komunalaidrija.si

Informacije

Drago Čufer

05/ 37 27 200

info@komunalaidrija.si

Tehnični vodja

Iztok Konjar

05/ 37 27 214

iztok.konjar@komunalaidrija.si

Vodja finančno računovodske službe Primož Ržen 05/ 37 27 210 primoz.rzen@komunalaidrija.si

Finančno računovodska služba

Sergija Trček

05/ 37 27 229

sergija.trcek@komunalaidrija.si

Obračun storitev upravljanja nepremičnin Tina Skalin  05/37 27 227 tina.skalin@komunalaidrija.si

Obračun storitev

Ana Kenda

05/ 37 27 211

ana.kenda@komunalaidrija.si

Vodenje terjatev in obveznosti, kadrovska služba

Marina Kokalj

05/ 37 27 217

marina.kokalj@komunalaidrija.si

Splošna služba

Ana Knap

05/ 37 27 219

ana.knap@komunalaidrija.si

Kataster in izdaja soglasij

Martin Kržišnik

05/ 37 27 223

martin@komunalaidrija.si

Razvoj komunalnih sistemov

Tomaž Tušar

05/ 37 27 216

tomaz.tusar@komunalaidrija.si

Ravnanje z odpadki

Marko Leoni

05/ 37 27 213

marko.leoni@komunalaidrija.si

Vzdrževanje javnih površin, gradbene storitve

Peter Črnilogar

05/ 37 27 218

peter.crnilogar@komunalaidrija.si

Tehnologija komunalnih sistemov, kvaliteta odpadne vode

Ana Šimenc

05/ 37 27 209

ana.simenc@komunalaidrija.si

Vzdrževanje vodovoda in kanalizacije

Amadej Kovač

05/ 37 27 221

amadej.kovac@komunalaidrija.si

Tehnologija komunalnih sistemov, kvaliteta pitne vode

Mateja Rejc

05/ 37 27 215

mateja.rejc@komunalaidrija.si

Vzdrževanje javnih površin

Igor Bonča

05/ 37 27 220

igor.bonca@komunalaidrija.si

Vzdrževanje elektro naprav

Marko Mlakar

051 440 529

marko.mlakar@komunalaidrija.si

Nabava in skladišče materiala

Tomaž Vencelj

05/ 37 27 224

tomaz.vencelj@komunalaidrija.si

Upravljanje nepremičnin

Jure Gantar

05/ 37 27 228

jure.gantar@komunalaidrija.si

Upravljanje nepremičnin Sašo Turk 05/ 37 27 207
saso.turk@komunalaidrija.si
Upravljanje nepremičnin Mojca Mohorič 05/ 37 27 206 mojca.mohoric@komunalaidrija.si

Vodja pogrebne službe

Marko Gnezda

05/ 37 27 225

marko.gnezda@komunalaidrija.si

ZC Ljubevč

05/ 37 27 230


Kazalo strani
NULL