05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Imenik zaposlenih

Direktor Beno Fekonja 05/ 37 27 226 beno.fekonja@komunalaidrija.si 
Informacije Drago Čufer 05/ 37 27 200 info@komunalaidrija.si
Področni vodja, upravljanje in energetika Iztok Konjar 05/ 37 27 214 iztok.konjar@komunalaidrija.si
Energetika Gregor Kodela 05/ 37 27 204 gregor.kodela@komunalaidirja.si
Posredovanje pri nepremičninah Jure Gantar 05/ 37 27 228 jure.gantar@komunalaidrija.si
Upravljanje nepremičnin Sašo Turk 05/ 37 27 207 saso.turk@komunalaidrija.si
Upravljanje nepremičnin Mojca Mohorič 05/ 37 27 206 mojca.mohoric@komunalaidrija.si
Upravljanje nepremičnin Dunja Vidič 05/ 37 27 232 dunja.vidic@komunalaidrija.si
Obračun storitev upravljanja nepremičnin Tina Skalin 05/37 27 227 tina.skalin@komunalaidrija.si
Upravljanje športnih in kulturnih objektov,
organizacija prireditev, oglaševanje
Jure Gantar 05/ 37 27 224 jure.gantar@komunalaidrija.si
Področni vodja vodovod, kanalizacija, ČN in odpadki Mateja Rejc 05/ 37 27 215 mateja.rejc@komunalaidrija.si
Vzdrževanje vodovoda in kanalizacije Amadej Kovač 05/ 37 27 221 amadej.kovac@komunalaidrija.si
Vzdrževanje vodovoda in kanalizacije, investicije Tomaž Tušar 05/ 37 27 216 tomaz.tusar@komunalaidrija.si
Ravnanje z odpadki Marko Leoni 05/ 37 27 213 marko.leoni@komunalaidrija.si
Kataster in izdaja soglasij Martin Kržišnik 05/ 37 27 223 martin.krzisnik@komunalaidrija.si
Izdaja soglasij, odvajanje in čiščenje odpadnih vod Mojca Gantar 05/ 37 27 233 mojca.gantar@komunalaidrija.si
Nadzor kvalitete pitne vode, reklamacije Jerca Prezelj 05/ 37 27 205  jerca.prezelj@komunalaidrija.si
Področni vodja, vzdrževanje javnih površin,
gradbene storitve
Peter Črnilogar 05/ 37 27 218 peter.crnilogar@komunalaidrija.si
Vzdrževanje javnih površin, gradbene storitve Simon Hvala 05/ 37 27 236 simon.hvala@komunalaidrija.si
vzdrževanje javnih površin Gašper Rupnik 05 /37 27 235 gasper.rupnik@komunalaidrija.si
Vzdrževanje javnih površin Igor Bonča 05/ 37 27 220 igor.bonca@komunalaidrija.si
Vzdrževanje elektro naprav Marko Mlakar 051 440 529 marko.mlakar@komunalaidrija.si
Skladišče in nabava materiala David Vončina 05/ 37 27 234 david.voncina@komunalaidrija.si
Vodja pogrebne službe Marko Gnezda 05/ 37 27 225 marko.gnezda@komunalaidrija.si
Vodja finančno računovodske službe Primož Ržen 05/ 37 27 210 primoz.rzen@komunalaidrija.si
Finančno računovodska služba Sergija Trček 05/ 37 27 229 sergija.trcek@komunalaidrija.si
Finančno računovodska služba Ana Knap 05/ 37 27 219 ana.knap@komunalaidrija.si
Finančno računovodska služba Špela Bratož Božič 05/ 37 27 209 spela.bozic@komunalaidrija.si
Finančno računovodska služba Ana Šimenc 05/ 37 27 209 ana.simenc@komunalaidrija.si
Obračun storitev Ana Kenda 05/ 37 27 211 ana.kenda@komunalaidrija.si
Vodenje terjatev in obveznosti Marina Kokalj 05/ 37 27 217 marina.kokalj@komunalaidrija.si
Kadrovska služba Irma Božič 05/ 37 27 231  irma.bozic@komunalaidrija.si
Odnosi z javnostmi Jasna Kofol
 jasna.kofol@komunalaidrija.si

Kazalo strani
NULL