05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

PRAVNA PODLAGA

Odloki:

  • Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija (UL RS 34/09, 28/12)
  • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija (UL RS 139/2020)
  • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (UL RS 18/15)

Sklepi: 

  • Sklep o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij v Občini Idrija (UL RS 22/15)

Kazalo strani
NULL