05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

ZAKONODAJA

ZAKONODAJA
- Odlok o koncesiji za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Idrija (UL RS 55/10)
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija (UL RS 34/09, 28/12)
- Sklep o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij v Občini Idrija (UL RS 22/15)

Kazalo strani
NULL