05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Pogosta vprašanja


Kam lahko odvržemo baterije?
Baterije sodijo med nevarne odpadke. Oddate jih lahko v zbirneih centrih v Ljubevču in v Cerknem. Razvrstitev ostalih odpadkov najdete tu


Kakšna je trdota vode v Idriji?

Voda v Idriji in njeni okolici je srednje trda voda, kar pomeni, da se trdota vode giba v območju med 8 - 18 °N (nemške stopinje).

1 °N predstavlja 10 mg CaO na liter vode.


Ker obnavljam kuhinjo, želim zamenjati tudi pipo, vendar pa mi ventil, ki je vgrajen pred garažo, ne tesni. Glede na to, da Komunala vzdržuje vodovod do vodomera, vodomera pa še nimamo (smo pavšalni plačniki), me zanima, kdo krije stroške zamenjave tega ventila?
Strošek zamenjave omenjenega ventila je strošek uporabnika. Predlagamo pa vam, da se ob posegu zamenjave dotrajanega ventila izdela še vodomerni jašek, v katerega se vgradi vodomer, kar predpisuje tudi občinski odlok oskrbe s pitno vodo v občini Idrija. Praksa potrjuje, da se po vgradnji vodomera bivšim pavšalnim plačnikom stroški za oskrbo s pitno vodo običajno zmanjšajo.

Urejal bom okolico hiše oziroma dvorišče. Če se prav spominjam, je čez dvorišče speljana vodovodna cev za mojo hišo. Zanima me, kako bi lahko istočasno z obnovo dvorišča obnovili še vodovodne cevi. Hvala za odgovor.
V vašem primeru gre za vodovodni priključek. Predlagamo vam, da se ob obnovi vodovodnega priključka izvede tudi prestavitev vodomera iz vaše hiše, kar bi omogočilo lažji nadzor in vzdrževanje vodovodnega priključka. V ta namen bi se zgradil vodomerni jašek ali pa vgradil tipski jašek pred hišo. Stroške obnove vodovodnega priključka krije uporabnik sam.

Ali veste, koliko vode porabimo, če le ta teče iz pipe v curku debeline 1 mm pri pritisku 3,5 bara?

0,17  l /sek
10  l /min
600  l /uro
14.500 l /dan = 14,5 m3/dan

(meritve: Komunala d.o.o., Idrija)


Ali veste, koliko vode izteče npr. ob poškodbi cevi, če le ta izteka iz cevi debeline 0,5 cole (pribl. 1,25 cm) pri običajnem pritisku 3,5 bara?
0,74  l /sek
44  l /min
2.660  l /uro
64.000 l /dan = 64 m3/dan

(meritve: Komunala d.o.o., Idrija)


Ali lahko bio-pleničke, ki naj bi bile iz 100 % razgradljivega materiala, odložim v rjav zabojnik za biološke odpadke?
V kompostarni na Vrhniki, kjer prevzemajo biološke odpadke, ki jih zberemo v občinah Idrija in Cerkno, odsvetujejo odlaganje bio-pleničk v rjave zabojnike. Težava ni v materialu same pleničke, temveč v njeni vsebini. Človeško blato lahko vsebuje patogene mikroorganizme, ki bi jih s kompostiranjem razmnožili.

Polne bio-pleničke lahko za enkrat odlagate v zabojnike za mešane odpadke.

  • Kazalo strani
    NULL