05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

OPERATIVNI PROGRAM OČOV

Občina Idrija vabi na javno razgrnitev osnutka Prenove operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Idrija. Potekala bo v času od petka, 22. maja 2015, do vključno petka, 5. junija 2015 in sicer v sejni sobi Občine Idrija. Ogled dokumenta je možen ob petkih od 8.00 do 12.30 ure, ob ponedeljkih od 8.00 do 15.00 ure in ob torkih od 8.00 do 17.00 ure. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo mnenja in pripombe na osnutek Prenove operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Idrija v pisni obliki. Mnenja in pripombe se lahko odda osebno v Glavni pisarni Občine Idrija, Mestni trg 1, Idrija ali pošlje na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija.

Gradivo in zavzeta stališča do pripomb in Prenove operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Idrija, ki jih bo potrdil občinski svet, bodo objavljena na spletni strani Občine Idrija.

Gradivo:
Vsebina OPOČKOV 
Aglomeracije  
Kalkulacija sMKČN

Shema sMKČN Črni Vrh nad Idrijo 
Shema sMKČN Godovič 1
Shema sMKČN Godovič 2
Shema sMKČN Godovič 3
Shema sMKČN Godovič - Log
Shema sMKČN Ledine
Shema sMKČN Ledinske Krnice
Shema sMKČN Ledinsko Razpotje
Shema sMKČN Spodnji Vrsnik 
Shema sMKČN Gorenji Vrsnik 2
Shema sMKČN Gorenji Vrsnik 3
Shema sMKČN Korita 
Shema sMKČN Idrijska Bela
Shema sMKČN Kovačev Rovt
Shema sMKČN Gorenji Vrsnik 2
Shema sMKČN Srednja Kanomlja 1 
Shema sMKČN Srednja Kanomlja 2
Shema sMKČN Vojsko 1 
Shema sMKČN Vojsko 2 
Shema sMKČN Zadlog 1  
Shema sMKČN Zadlog 2
Shema sMKČN Zadlog 3  
Shema sMKČN Zadlog 4 
Shema sMKČN Zavratec 

V času javne razgrnitve, dne 26.5.2015 ob 17. uri bo v prostorih Centra idrijske čipke organizirana tudi javna obravnava. Na javni obravnavi boste lahko podali pripombe ustno na zapisnik, medtem ko bodo sicer obravnavana le podpisana in s polnim naslovom opremljena mnenja in pripombe.

Kazalo strani
NULL