05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

CENIK

Če na vašem računu ugotovite nepravilnost, ga lahko v osmih dneh po njegovem prejemu reklamirate. O postopku oddaje reklamacije si preberite tukaj

Cenik 24-urne dežurne pogrebne službe - Občina Idrija:

Storitev EM    Cena/EM
v € brez DDV
Stopnja DDV Cena/EM
v € z DDV
Izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe kos 248,66 9,5% 272,28
* Cenik velja od 1.1.2022. 

Cenik 24-urne dežurne pogrebne službe - Občina Cerkno:

StoritevEM   Cena/EM 
v € brez DDV
Stopnja DDVCena/EM 
v € z DDV
Izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službekos278,199,5%
304,62
* Cenik velja od 1.1.2022. 


Cenik dodatne opreme pri 24-urni dežurni službi zaradi covid-19 (Občina Idrija in Cerkno):

StoritevEM   Cena/EM 
v € brez DDV
Stopnja DDVCena/EM 
v € z DDV
Dodatna zaščitna oprema pri izvajanu 24-urne dežurne službe zaradi COVID-19
kpl49,119,5%53,78
* Cenik velja od 1.1.2021. 


Pogrebne storitve in storitve pokopališke dejavnosti:

Pogrebne storitve EM Cena/EM
v € brez DDV
Stopnja DDV Cena/EM
v € z DDV
Lokalni prevoz pokojnika kos 31,20 9,5% 34,16
Medkrajevni prevoz km 0,78 9,5% 0,85
Prevoz pogreba kos 46,80 9,5% 51,25
Stojnina  ura 14,74 9,5% 16,14
Voznik, spremljevalec ura 17,71 9,5% 19,39
Delo s pokojnikom I. (osnovni) primer 79,44 9,5% 86,99
Delo s pokojnikom II. (oteženi pogoji glede na stanje pokojnika) primer 97,38 9,5% 106,63
Delo s pokojnikom (oteženi pogoji glede na stanje pokojnika – nalezljive bolezni) primer 289,52 9,5% 317,02
Urgentni prihod na delo na podlagi klica PP primer 64,55 9,5% 70,68
Režijska dela – pogrebna dela oz. dela na pokopališču ura 17,71 9,5% 19,39
Tapetiranje krste kos 17,71 9,5% 19,39
Transportna krsta primer 15,52 9,5% 16,99
Hladilnica dan 20,02 9,5% 21,92
Oddaja pokojnika iz hladilnice izven rednega delovnega časa primer 35,42 9,5% 38,78
Ureditev dokumentov pokojnika primer 18,43 22% 22,48
Poziv primer 17,71 9,5% 19,39
Začasna odstranitev spomenika kos 32,00 9,5% 35,04
Izkop in zasip navadnega groba kos 231,20 9,5% 253,16
Izkop in zasip poglobljenega groba kos 260,10 9,5% 284,81
Izkop in zasip otroškega groba kos 115,60 9,5% 126,58
Izkop in zasip žarnega groba kos 86,70 9,5% 94,94
Postavitev zaboja za zemljo pri izkopu kos 57,80 9,5% 63,29
Postavitev zaboja za zemljo pri izkopu - najem zaboja Komunale Idrija kos 5,00 9,5% 5,48
Ekshumacija – do 10 let primer 391,94 9,5% 429,17
Ekshumacija – nad 10 let primer 278,35 9,5% 304,79
Prvo urejanje groba po pogrebni svečanosti kos 21,68 9,5% 23,74
Prevoz delavca pri izkopu primer 46,80 9,5% 51,25
Organizacija pogreba primer 8,68 9,5% 9,50
Pogrebec primer 37,19 9,5% 40,72
Priprava grobnega prostora in opreme za raztros pepela primer 36,73 9,5% 40,22
Odstranitev cvetja po končanem obredu (10 do 14 dni) kos 17,71 9,5% 19,39
Uporaba prenosnega ozvočenja kos 21,20 9,5% 23,21
Najemnina dekoracije primer 7,90 9,5% 8,65
* Cenik velja od 1.6.2019. 

* Pri urnih postavkah, ki se nanašajo na moštvo, se obračunava dodatke za delo izven rednega delovnega časa (sobota, nedelja in   prazniki) skladno s Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti (46. člen) in sicer: 30 % za delo ob sobotah in 50 % za delo ob nedeljah. 


Pokopališče Idrija: 

Mrliška vežica EM Cena/EM v €
brez DDV
Stopnja DDV Cena/EM
v € z DDV
Uporaba mrliške vežice primer 28,96 9,5% 31,71
Uporaba ozvočenja pri vežici primer 21,20 9,5% 23,21
Uporaba mrliškega vozička primer 7,90 9,5% 8,65
Uporaba vozička za vence primer 7,90 9,5% 8,65
Najemnina dekoracije primer 7,90 9,5% 8,65
* Cenik velja od 4.4.2012. 

* Cenik za postavko Uporaba ozvočenja pri vežici velja od 1.6.2019. 

Pokopališke pristojbine za letni najem groba EM Cena/EM v €
brez DDV
Stopnja DDV Cena/EM
v € z DDV
Enojni grob – vrstni grob leto 24,39 22% 29,76
Dvojni grob – družinski grob leto 48,77 22% 59,50
Žarni grob – žarno grobišče leto 18,28 22% 22,30
Otroški grob leto 12,19 22% 14,87

Najem grobnega prostora EM Cena/EM v €
brez DDV
Stopnja DDV Cena/EM
v € z DDV
Najem novega groba kos 221,26 22% 269,94

* Cenik velja od 4.4.2012


Pokopališče Spodnja Idrija: 

Mrliška vežica EM Cena/EM v €
brez DDV
Stopnja DDV Cena/EM
v € z DDV
Uporaba mrliške vežice primer 37,79 9,5% 41,38
Uporaba ozvočenja pri vežici primer 20,27 9,5% 22,20
Uporaba vozička za vence primer 8,29 9,5% 9,08
Najem opreme primer 8,29 9,5% 9,08
* Cenik velja od 4.4.2012


Pokopališke pristojbine  EM Cena/EM v €
brez DDV
Stopnja DDV Cena/EM
v € z DDV
Enojni grob – vrstni grob leto 25,33 22% 30,90
Dvojni grob – družinski grob leto 50,67 22% 61,82
Žarni grob – žarno grobišče leto 19,83 22% 24,19
Najem prostora za napisno ploščo na skupnem nagrobniku  leto 13,22 22% 16,13
* Cenik velja od 4.4.2012


Najem grobnega prostora EM Cena/EM v €
brez DDV
Stopnja DDV Cena/EM
v € z DDV
Najem novega groba kos 221,26 22% 269,94
Enojni žarni grob z napisno ploščo z lučko (brez napisa) kos 257,5 22% 314,15
Dvojni žarni grob z napisno ploščo z lučko (brez napisa) kos 331,67 22% 404,64
Enkratni najem prostora za raztros pepela*  primer 26,44 9,5% 28,95
Nakup napisne plošče na skupnem nagrobniku (brez napisa) kos 90,05 22% 109,86
* Cenik velja od 4.4.2012
*V primeru, da se svojci ne odločijo za najem prostora za napisno plošči na skupnem nagrobniku raztrosa.

Priprava grobnega prostora in opreme za raztros pepela v Spodnji Idriji EM Cena/EM v €
brez DDV
Stopnja DDV Cena/EM
v € z DDV
Odstranitev cvetja po končanem obredu (10-14 dni) kos 12,59 9,5% 13,79
Najem prostora za napisno ploščo na skupnem nagrobniku raztrosa leto 13,22 22% 16,13
Enkratni najem prostora za raztros pepela primer 26,44 9,5% 28,95
Nakup napisne plošče na skupnem nagrobniku raztrosa (brez napisa) kos 90,05 22% 109,86
* Cenik velja od 1.6.2019


Pokopališče Godovič: 

Pokopališče pristojbine in uporaba mrliške vežice EM Cena/EM v €
brez DDV
Stopnja DDV Cena/EM
v € z DDV
Uporaba mrliške vežice ** primer 38 9,5% 41,61
Najemnina enojni grob - vrstni grob  leto 17 22% 20,74
Najemnina dvojni grob - družinski grob  leto 30 22% 36,60
Najemnina otroški grob  leto 10 22% 12,20
* Cenik velja od 1.6.2019
*Uporaba mrliške vežice vključuje uporabo ozvočenja pri vežici, vozička za vence, mrliškega vozička, izposojo mrliških prtov ter traku in rokavic za pogrebce. 
Kazalo strani
NULL