05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

CENIK

Če na vašem računu ugotovite nepravilnost, ga lahko v osmih dneh po njegovem prejemu reklamirate. O postopku oddaje reklamacije si preberite tukaj

CENIK STORITEV


Cenik za pokopališča Črni Vrh, Gore, Godovič, Ledine, Vojsko in Zavratec: 

STORITEV

CENA

Uporaba mrliške vežice

38 eur/primer

Najemnina enojni grob - vrstni grob

17 eur/leto

Najemnina dvojni grob - družinski grob

30 eur/leto

Najemnina otroški grob

10 eur/leto

* Cenik velja od dne 1. 1. 2015. 


Cenik 24-urne dežurne pogrebne službe 

STORITEV

CENA

24-urna dežurna pogrebna služba

234,77 eur/pokojnik

* Cena je brez davka na dodano vrednost. Cenik velja za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 

Kazalo strani
NULL