05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Odpadne vode

SKRBIMO ZA KANALIZACIJSKE SISTEME IN ČISTILNE NAPRAVE
za odvajanje in čiščenje odpadnih vod v Idriji, Spodnji Idriji, Mokraški vasi in v Godoviču.

Skrbimo za delovanje treh komunalnih čistilnih naprav: v Idriji, Spodnji Idriji in Godoviču. Pravilno delovanje vseh čistilnih naprav je potrjeno z obratovalnimi monitoringi, ki jih izvajamo v sodelovanju s podjetjem ERICO d. o. o.

Na območju izvajanja javne službe v občini Idrija je za enkrat evidentiranih 23 malih komunalnih čistilnih naprav. Zagotavljamo praznjenje obstoječih, nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav uporabnikom z območja celotne občine Idrija.


Kazalo strani
NULL