05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

24/7 dežurna in servisna služba

Zaposleni Komunale Idrija smo vam na voljo vsak delovni dan med 8. in 15. uro preko kontaktov na povezavi, 24-urna dežurna in servisna služba pa sta vam na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, in sicer preko spodnjih kontaktov: 

Dežurna 24-urna pogrebna služba                                                                                                       

051 440 505                                                                                      

Pogrebna služba Komunale se bo potrudila, da bo poskrbela za spoštljiv odnos in dostojanstveno slovo pokojnika ter žalujoče svojce v težkih trenutkih razbremenila dodatnih skrbi in poti. 

Ob sprejemu klica vam bo podala navodila za nadaljnje aktivnosti, nato pa vas bo spremljala in vam pomagala skozi celoten postopek oskrbe pokojnika, urejanja pogrebne svečanosti in pokopa. 

Izredna služba: vodovod in kanalizacija

051 440 527

Preko izredne številke nas kontaktirajte v primeru, da:

  • opazite spremembe v barvi in vonju vode,
  • pride do morebitne okvare na priključku ali vodomeru,
  • pride do morebitne okvare na javnem vodovodu,
  • voda izteka na vodomernem mestu. 

Dežurna zimska služba (15. 11. – 15. 3.)                                                                            

051 440 556

Dežurno zimsko službo lahko med 15. 11. in 15. 3. oz. v času zimskih razmer obvestite o:

  • nespluženih ali poledenelih delih cestišč,
  • drevju ali drugih ovirah na cesti,
  • drugih dogodkih, povezanih s prevoznostjo cest v zimskem času. 


Kazalo strani
NULL