05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Sponzorstva in donacije

Na Komunali Idrija se zavedamo, da je vsakršna podpora s strani uspešnih podjetij koristna in potrebna za dobro celotne skupnosti. Verjamemo, da je posluh za potrebe družbe dokaz uspešnega delovanja podjetja, zato s sponzorstvi in donacijami podpiramo številne projekte na humanitarnem, športnem in kulturnem področju. 

Vlogo za dodelitev sponzorskih/donatorskih sredstev nam lahko pošljete na naslov Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija ali po e-pošti info@komunalaidrija.si. Vloga mora vsebovati podatke o prosilcu ter natančen opis vsebine oziroma namena porabe sredstev. Pogoje, način in postopek za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev, ki jih podeljuje Komunala Idrija fizičnim in pravnim osebam, je na voljo na povezavi

V preteklih letih smo podpirali:

2019

Zveza prijateljev mladine Idrija

finančno donatorstvo (300 eur)

Osnovna šola Cerkno

finančno donatorstvo (200 eur)

Osnovna šola Črni Vrh

finančno donatorstvo (200 eur)

Gimnazija Jurija Vege Idrija

finančno donatorstvo (200 eur)

Krajevna skupnost Otalež

finančno donatorstvo (100 eur)

Enota reševalnih psov Tolmin

finančno sponzorstvo (200 eur)

Društvo tabornikov Idrija

materialno donatorstvo (brezplačne storitve – 43,33 eur)

Društvo ZAKONcTEDNA

finančno sponzorstvo (500 eur)

Psihiatrična bolnišnica Idrija

materialno donatorstvo (promocijski material)

Turistično društvo Fara

finančno sponzorstvo (176,78 eur)

Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

finančno donatorstvo (200 eur)

Lions klub Idrija

finančno sponzorstvo (200 eur)

PGD Novaki - Cerkno

materialno sponzorstvo (promocijski material)

Turistično kulturno društvo Kanomlja

materialno donatorstvo (promocijski material)

Prostovoljno gasilsko društvo Dole
materialno donatorstvo (promocijski material)
Klub idrijskih študentov 
materialno sponzorstvo (materiali in oprema)
Styria digital marketplaces
materialno donatorstvo (brezplačne storitve)
Društvo tabornikov RAJ Cerkno
materialno sponzorstvo (promocijski material)

2018

Društvo upokojencev Idrija (šahisti)

materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 102,31 eur)

Godbeno društvo rudarjev Idrija

materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 120,16 eur)

Žiga Lakner

materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 276,91 eur)

Lions klub Idrija

materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 81,68 eur) in

materialno donatorstvo (brezplačne storitve – 200 eur)

Veterani vojne za Slovenijo

materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 199,95 eur)

KARITAS

materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 199,95 eur)

Gimnazija Jurija Vege

finančno donatorstvo (100 eur) in

materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 30,80 eur)

Party Makers Črni Vrh

materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 44,64 eur)

Mladinski center Idrija

materialno sponzorstvo (brezplačne storitve in materiali – 516,56 eur)

Zavod Jazz Cerkno

materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 131,42 eur)

Osnovna šola Cerkno

finančno donatorstvo (500 eur)

Prostovoljno gasilsko društvo Vojsko

materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 922,63 eur)

Center za socialno delo Idrija

materialno sponzorstvo (promocijski materiali)

Zveza prijateljev mladine Idrija

finančno donatorstvo (200 eur)

Festival Gora Rocka

materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 69,62 eur)

Društvo upokojencev Idrija

materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 231,7 eur)

Prostovoljno gasilsko društvo Dole

materialno sponzorstvo (promocijski materiali)

Turistično kulturno društvo Kanomlja

materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 20,19 eur)

Eko dan

materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 56,89 eur)

Mladinski center Postojna

materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 80,74 eur)

Društvo glasbenikov in ljubiteljev glasbe Idrija

materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 171,56 eur)

Center za idrijsko dediščino

finančno donatorstvo (200 eur)

Klub idrijskih študentov

materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 1246,93 eur)

Ustanova Mali vitez

materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 334,61 eur

Plesni klub Idrija

finančno donatorstvo (300 eur)

Mladinsko društvo Vidaunk

finančno donatorstvo (100 eur)

Smučarski klub Idrija

materialno donatorstvo (brezplačne storitve – 92,8 eur)

Osnovna šola Črni Vrh

materialno sponzorstvo (promocijski materiali)

2017

Klub idrijskih študentov

materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 1.865,5 eur) 

Zavod EVROSAR Maribor

finančno donatorstvo (100 eur)

Sankaški klub Idrija

materialno sponzorstvo (brezplačne storitve – 619 eur)

Društvo upokojencev Idrija

finančno donatorstvo (100 eur)

Metka Pavšič (zastopnik Anton Lamovšek)

finančno donatorstvo (100 eur)

TV Slovenija

finančno donatorstvo (100 eur)

Društvo Ženski pevski zbor Ivan Rijavec

finančno donatorstvo (1000 eur)

Medobčinsko društvo invalidov Idrija – Cerkno 

materialno donatorstvo (promocijski materiali)

2016

Društvo Laufarija Cerkno

finančno donatorstvo (100 eur)

ŠD Aktiv Gore – Dole

finančno donatorstvo (100 eur)

Planinsko društvo Idrija

materialno donatorstvo (popust na storitve – 40,40 eur)


Kazalo strani
NULL