05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Energetika, servisna dejavnost, dimnikarstvo

SERVISNA SLUŽBA

Nudimo vam servisno službo upravljanja in vzdrževanja kotlovnic, daljinskih toplovodnih sistemov ogrevanja ter plinskih inštalacij in naprav. Prav tako vam naša servisna služba zagotavlja manjše pa tudi večje vzdrževalne posege na različnih omrežjih in postrojenjih. Poskrbimo za vzdrževanje strojnih in elektro inštalacij v stavbah, etažnih enotah in poslovnih prostorih.  V okviru vzdrževanja izvajamo še gradbeno obrtniška dela.

Naše prednosti so tradicija storitvenih dejavnosti, saj smo komunalno podjetje z več kot 50-letno tradicijo, lastni servis storitev, ki ga zagotavljamo z zaposlenimi strokovnjaki za elektroenergetsko področje, gradbeništvo, vzdrževanje in komunalno dejavnost ter visoka strokovna usposobljenost na področju priprave tehničnih rešitev, letnih in dolgoročnih planov vzdrževalnih del ter izdelava poročil.

Servisna služba z usposobljenim moštvom in potrebno opremo je za vas dosegljiva 24 ur na dan na klicni številki 051 400 700 .

DIMNIKARSKE STORITVE

Novembra 2016 je pričel veljati nov Zakon o dimnikarskih storitvah – ZDimS (Ur. l. RS, št. 68/16), ki ureja način izvajanja dimnikarskih storitev, naloge dimnikarske družbe in dimnikarja, obveznosti uporabnika dimnikarskih storitev ter druge zadeve, povezane z dimnikarskimi storitvami. Bistvena novost novega Zakona je, da morajo uporabniki sami izbrati dimnikarsko družbo, in sicer do 30. junija tekočega leta za obdobje, ki traja od 1. julija tekočega leta za obdobje najmanj 12 mesecev.

Za izvajalca dimnikarskih storitev na vaših kurilnih napravah lahko izberete tudi JP Komunala Idrija d.o.o. Podjetje ima namreč veljavno licenco za opravljanje dimnikarske dejavnosti, št. 354-5/2017, in je vpisana v evidenco dimnikarskih družb, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za okolje.

Izjava - dimnikar

Izpolnjen obrazec nam pošljite po e-pošti info@komunalaidrija.si, po navadni pošti na Komunala d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija ali osebno dostavite na sedež podjetja. 

O prihodu dimnikarja Vas bomo obvestili z dopisom po navadni pošti vsaj 7 dni pred izvedbo storitve. V kolikor Vam predlagani termin ne bo ustrezal, nas lahko pokličete za spremembo le-tega. Storitve opravljamo tudi v popoldanskemu času in ob sobotah do 12 ure. S podpisom izjave boste kot uporabnik izpolnili svojo obveznost iz Zakona. Komunala d.o.o. je s podpisom izjave pooblaščena in ima pravico za izvedbo predpisanih dimnikarskih storitev (pregled, čiščenje, meritve emisij in odstranjevanje katranskih oblog) na vseh malih kurilnih napravah v stavbi oziroma delu stavbe v skladu z Zakonom in vsemi podzakonskimi akti, ki regulirajo izvajanje dimnikarskih storitev.

To pooblastilo je veljavno najmanj do 30. junija 2019 oziroma za nedoločen čas, če uporabnik ne izbere drugega izvajalca dimnikarskih storitev. Pisni dogovor se lahko odpove kadarkoli tekom kurilne sezone, vendar najkasneje do 30. junija (ob koncu kurilne sezone). Odpoved stopi v veljavo s 1. julijem, ko se prične nova kurilna sezona.

Na spodnji povezavi je cenik dimnikarskih storitev:

Cenik dimnikarskih storitev

Več informacij in naročilo dimnikarskih storitev na telefon 05/37 27 222.

Kazalo strani
NULL