05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

DEUP - Demonstracija celostnega energetskega upravljanja

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. je bilo izbrano na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije "Pilotni/demonstracijski projekti - 1. sklop: pretvorba, distribucija in upravljanje energije".

Cilj projekta je učinkovito upravljanje z energijo na naslednjih specializiranih področjih:
1. sklop: Vodenje prilagodljivega odjema v jeklarski industriji
2. sklop: Vodenje odjema v industriji s FEMSi
3. sklop: Energetsko optimiranje vodovodnih sistemov

JP Komunala Idrija d.o.o. aktivno sodeluje s šestimi partnerji v tretjem sklopu projekta, kjer smo si za cilj postavili tehnično ekonomsko optimizacijo obratovanja vodovodnega sistema s poudarkom na zniževanju rabe električne energije. To bomo dosegli z optimizacijo tlačnih razmer v vodovodnem omrežju, znižanjem vodnih izgub in doseganjem ustrezne kvalitetne vode v celotni oskrbi s pitno vodo. Z vzpostavljenim dodatnim nadzorom nad kvaliteto pitne vode v realnem času nam bo kot upravljavcu omogočeno dodatno znižanje stroškov energije s preventivnim in proaktivnim delovanjem, pravočasna identifikacija napak in izboljšana odzivnost na terenu. Omogočena nam bo lažja in hitrejša komunikacija s končnimi uporabniki preko različnih medijev.

Projekt je zaključen z 31.8.2020. Sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skupni višini 1.557.894,81EUR.

Rezultati projekta DEUP

Demonstracijska platforma za upravljanje odjema v jeklarski industriji – Steelflex (lokaciji SIJ Acroni in SIJ Ravne na Koroškem), ki omogoča tržno izrabo več kot 20MW prožnosti v vsako smer.

Orodje za optimalno izrabo prožnosti, ki na podlagi predikativnih modelov in cenovnih signalov iz trgovalnih platform (energetskih borz) ter razpoložljive prožnosti predlaga optimizirano izrabo prožnosti na različnih segmentih elektroenergetskega trga (trgovanje za dan vnaprej, znotraj dnevno trgovanje, izravnalni trg ter sistemske storitve). S pomočjo avtomatiziranega sistema in razvitega orodja je agregatorju in vključenim ponudnikom prožnosti (lokalnim optimizatorjem) omogočeno ustvarjanje novih prihodkov v višini 3 €/MWh razpoložljive prožnosti.


Aktivni FEMS (»Factory energy management system«), ki predstavlja sodoben energetski sistem za upravljanje z energijo v industrijskem okolju in pri svojem delovanju upošteva vidike varčevanja z energijo, učinkovite rabe energije ter prilagajanja porabe glede, na trenutne cene elektrike na trgu.

Sistem za učinkovito upravljanje vodovodnega sistema omrežij KP Ptuj in KP Idrija, ki upravljalcem omrežja omogoča boljši nadzor nad omrežjem (hitrejšo detekcijo napak s pomočjo uvedbe hidravličnih modelov) ter tehnično ekonomsko optimizacijo obratovanja vodovodnega sistema, preko optimizacije tlačnih razmer v cevovodih. Z izvedenimi ukrepi so se vodne izgube vodovodnih sistemov znižale za več kot 5%. 

Projekt DEUP je potrdil že znano potrebo po uvedbah lokalnih sistemov za nadzor in upravljanje odjema, ki poleg učinkovitega monitoringa porabe energije v posameznih procesih omogočajo tudi hiter odziv na zaznane anomalije pri porabi energije. Poleg lokalnega upravljanja je projekt omogočil tudi izrabo prožnosti neposredno preko povezave do energetskih trgov. Tržna izraba prožnosti na kratkoročnih trgih postaja vedno bolj zanimiva, tako za obstoječe, kot tudi nove akterje na trgu, saj je zaradi sprememb v elektroenergetskem sistemu, ki so danes posledica predvsem hitrega povečevanje deleža razpršene in nestanovitne proizvodnje električne energije iz OVE, v prihodnosti pa bo velik vpliv na omrežje imelo uvajanje e-mobilnosti. Doseženi rezultati projekta DEUP kažejo, da vpeljava sistemov upravljanja ni samo tehnološko zanimiva temveč tudi ekonomsko upravičena.
www.eu-skladi.si

  • Kazalo strani
    NULL