05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

DEUP - Demonstracija celostnega energetskega upravljanja

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. je bilo izbrano na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije "Pilotni/demonstracijski projekti - 1. sklop: pretvorba, distribucija in upravljanje energije".

Cilj projekta je učinkovito upravljanje z energijo na naslednjih specializiranih področjih:
1. sklop: Vodenje prilagodljivega odjema v jeklarski industriji
2. sklop: Vodenje odjema v industriji s FEMSi
3. sklop: Energetsko optimiranje vodovodnih sistemov

JP Komunala Idrija d.o.o. aktivno sodeluje s šestimi partnerji v tretjem sklopu projekta, kjer smo si za cilj postavili tehnično ekonomsko optimizacijo obratovanja vodovodnega sistema s poudarkom na zniževanju rabe električne energije. To bomo dosegli z optimizacijo tlačnih razmer v vodovodnem omrežju, znižanjem vodnih izgub in doseganjem ustrezne kvalitetne vode v celotni oskrbi s pitno vodo. Z vzpostavljenim dodatnim nadzorom nad kvaliteto pitne vode v realnem času nam bo kot upravljavcu omogočeno dodatno znižanje stroškov energije s preventivnim in proaktivnim delovanjem, pravočasna identifikacija napak in izboljšana odzivnost na terenu. Omogočena nam bo lažja in hitrejša komunikacija s končnimi uporabniki preko različnih medijev.

Projekt bo predvidoma zaključen v letu 2020. Sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skupni višini 1.557.894,81EUR.

www.eu-skladi.si

  • Kazalo strani
    NULL