05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Komunalni odpadki

Smo izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v občinah Idrija in Cerkno. V obeh občinah je že več let omogočeno ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev v zbiralnicah ločenih frakcij, t. i. ekoloških otokih oz. eko otokih.

Eko otoki so opremljene s tremi zelenimi zabojniki, v naseljih z večstanovanjskimi stavbami pa tudi z rjavim zabojnikom. Barva pokrova je različna glede na vrsto odpadka, ki se v zabojniku zbira. V zabojnik z rdečim pokrovom odlagamo odpadni papir, z belim odpadno steklo, z rumenim odpadno kovinsko in plastično embalažo, v rjav zabojnik pa biološke odpadke.

Kazalo strani
NULL