05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

PRAVNA PODLAGA

Zakoni:

Odloki:

  • Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija (UL RS 70/17)
  • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (UL RS 18/15)

Akti:

  • Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (UL RS 2/17)

Drugo: 

Kazalo strani
NULL