05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

CENIK

Podrobne informacije o obračunu komunalnih storitev so na voljo tukaj, o postopku oddaje reklamacije pa si preberite tukaj. Za sporočanje stanja vodomera in sprememb, ki vplivajo na obračun, sledite navodilom na povezavi

CENIK ZA LETO 2019


Cena storitev oskrbe s pitno vodo
Storitev EM Cena/EM v €
brez DDV
Cena/EM v €
z vključenim
9,5 % DDV
Vodarina (z vodnim povračilom) m3 0,9095 0,9959
Omrežnina (v € brez DDV/mesec glede na DN)
Velikost priključka - DN DN ≤ 20 20 < DN < 40 40 ≤ DN < 50 50 ≤ DN < 65 65 ≤ DN < 80 80 ≤ DN < 100 100 ≤ DN < 150 150 ≤ DN
Vodovod 7,2994 21,8982 72,994 109,491 218,982 364,97 729,94 1459,88
Omrežnina (v € z vključenim 9,5 % DDV/mesec glede na DN)
Velikost priključka - DN DN ≤ 20 20 < DN < 40 40 ≤ DN < 50 50 ≤ DN < 65 65 ≤ DN < 80 80 ≤ DN < 100 100 ≤ DN < 150 150 ≤ DN
Vodovod 7,9928 23,9785 79,9284 119,8926 239,7853 399,6422 799,2843 1598,5686

Cene veljajo od 1. 7. 2019 dalje.

Kazalo strani
NULL