05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

KOCKVA - Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu

Leto 2018 je Komunala Idrija zaključila v duhu stalnih izboljšav in novih ciljev za prihodnje. Z zadnjim oktobrskim dnem se je namreč iztekel projekt KOCKVA (Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu), pri katerem je Komunala kot javno podjetje, specializirano za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje, sodelovala od prvega marca 2017. 

Namen projekta je bil prispevati k povečanju in izboljšanju znanj, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih na področju upravljanja komunalne infrastrukture ter prispeval k krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Delavci, vključeni v projekt, so skozi program projekta izboljševali komunikacijske in voditeljske veščine ter dopolnjevali svoje strokovno znanje za potencialna nova delovna mesta. 

S prepričanjem, da je v vsakem poslovanju vedno prostor za dodatne izboljšave in inovacije, ki lahko prispevajo k še boljši uporabniški izkušnji, so zaposleni Komunale na področju vodovoda in kanalizacije v sklopu projekta izboljševali svoje veščine ter dopolnjevali svoje strokovno znanje na zunanjih in notranjih usposabljanjih. 

»Projekt KOCKVA je odprl razmišljanja o permanentnem in sistemskem izobraževanju kadrov v komunalni dejavnosti. Je izredna vzpodbuda celotni veji komunalnega gospodarstva, da se v luči sodobnega prestrukturiranja podjetij s pospešenim izobraževanjem k temu čimprej približamo. Tudi v Komunali Idrija se dobro zavedamo, da so vsi procesi v celoti odvisni od usposobljenosti in znanja zaposlenih. V nenehnem naprezanju po izvrševanju gospodarskih javnih služb pogosto pozabimo nase, KOCKVA pa je naš opomnik, da je čas, ki ga vložimo v lastno znanje, neprecenljiv. Zato smo projekt zagrabili z obema rokama, saj nam je omogočil dodatna sredstva, ki smo jih uporabili za nadgradnjo znanj zaposlenih. S ponosom lahko zatrdim, da smo znanja dobro sprejeli in jih sedaj uporabljamo v vsakdanjem delu,« je ob zaključku projekta dejal direktor Komunale Idrija Beno Fekonja in dodal, da si podobnih vzpodbud na Komunali želimo tudi v prihodnje. 

Primeri dobrih praks, ki so jih sodelujoči v programu spoznali v najboljših slovenskih javnih podjetjih, so za idrijsko Komunalo pomemben vir izboljšav v lastnem poslovanju ter krepitve kompetenc in motiviranosti zaposlenih za spremembe, dolgoročno pa bodo prispevali k razvoju podjetja in dodano vrednost za celotno panogo vodarstva. 

Nove izkušnje in znanja so zaposleni Komunale Idrija sicer pridobivali v Slovenskem društvu za zaščito voda, Gospodarski zbornici Slovenije, Inštitutu za javne službe, zavodu Inštitut za sanitarno inženirstvo, družbi za izobraževanje Most do znanja, Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano ter v javnih podjetjih Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, Vodovod-kanalizacija Ljubljana ter Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica. 


Projekt sta sofinancirala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. 

Več informacij je na voljo na spletni strani: KOCKVA

  • Kazalo strani
    NULL