05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

KOCKVA - Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu

Naše podjetje sodeluje v projektu Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu v obdobju od 1.3.2017 do 31.12.2018.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Projekt bo prispeval k povečanju in izboljšanju znanj, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih na področju upravljanja komunalne infrastrukture ter prispeval k krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Vključeni delavci bodo v projektu izboljševali komunikacijske in voditeljske veščine ter dopolnjevali svoje strokovno znanje za potencialna nova delovna mesta. 

Več informacij dobite na spletni strani: KOCKVA


Kazalo strani
NULL