05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 1. Analize pitne vode: 
  • Poročila o fizikalno kemijskem preskusu pitne vode
  • Poročila o mikrobiološkem preskusu pitne vode
  • Izjava o zdravstveni ustreznosti pitne vode
 1. Soglasje in druga dokumentacija za priključitev na javno infrastrukturo
 2. Obrazložitve storitvenih postavk
 3. Navodila za uporabnike (npr. navodila za pravilno ločevanje odpadkov) 
 4. Vzdrževanje lokalnih cest 


Kazalo strani
NULL