05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

O podjetju

Komunala Idrija opravlja dejavnosti na petih področjih: 

1. Področje Vodovod, odpadki in kanalizacija (VOODKA), ki vključuje oskrbo s pitno vodo, 

2. Področje Skupne komunalne službe (SKS), ki obsega skupno komunalno rabo (letno vzdrževanje cest, zimska služba, vzdrževanje javnih utrjenih in zelenih površin), gradbeništvo ter pogrebno in pokopališko dejavnost;

3. Področje Upravljanje in energetika (EU), ki obsega upravljanje nepremičnin, energetiko in servis ter upravljanje športnih in kulturnih objektov (UŠKO),

4. Področje Dimnikarstvo ter 

5. Splošne službe in finančno računovodsko službo (SFRS), ki poleg financ in računovodstva vključuja: obračun storitev, saldakonte in izterjavo, planiranje in kakovost, skladišče, nabavo, avto-strojni park ter kadrovsko službo, klicni center, odnose z javnostmi, kataster in informatiko.

Kazalo strani
NULL