05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

O podjetju

Dejavnosti podjetja se izvajajo v sklopu štirih področij: 

1.  Področje Vodovod, odpadki in kanalizacija (VOODKA), ki obsega oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter ravnanje z odpadki v občinah Idrija in Cerkno;

2.  Področje Skupne komunalne službe (SKS), ki obsega skupno komunalno rabo (letno vzdrževanje cest, zimska služba, vzdrževanje javnih utrjenih in zelenih površin), gradbeništvo ter pogrebno in pokopališko dejavnost;

3.  Področje Energetika in upravljanje (EU), ki obsega upravljanje in posredovanje nepremičnin, energetiko in servis, upravljanje športnih in kulturnih objektov (UŠKO) ter oglaševanje in plakatiranje;

4.  Področje Splošne službe in finančno-računovodska služba (SFRS), ki poleg financ in računovodstva vključuje: obračun storitev, saldakonte in izterjavo, planiranje in kakovost, skladišče, nabavo, avto-strojni park ter kadrovsko službo, klicni center, odnose z javnostmi, kataster in informatiko.

Kazalo strani
NULL