05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Kontakti vodstva

Seznam in kontakti notranjih organizacijskih enot:

SEDEŽ PODJETJA

 • Beno Fekonja, direktor, tel. (05) 37 27 226, e-mail: beno.fekonja@komunalaidrija.si

1. PODROČJE: SPLOŠNE SLUŽBE IN FINANČNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA

 • Primož Ržen, področni vodja, tel. (05) 37 27 210, e-mail: primoz.rzen@komunalaidrija.si

Izdaja soglasij: 

 • Mojca Gantar, vodja službe, tel. (05) 37 27 233, e-mail: mojca.gantar@komunalaidrija.si

Kataster: 

 • Martin Kržišnik, vodja službe, tel. (05) 37 27 223, e-mail: martin.krzisnik@komunalaidrija.si 

Kadrovska služba: 

 • Irma Božič, vodja službe, tel. (05) 37 27 231, e-mail: irma.bozic@komunalaidrija.si 

Gospodarska javna infrastruktura: 

 • Sergija Trček, strokovna sodelavka, tel. (05) 37 27 229, e-mail: sergija.trcek@komunalaidrija.si

2. PODROČJE: SKUPNE KOMUNALNE SLUŽBE

 • Simon Hvala, področni vodja, tel. (05) 37 27 236, e-mail: simon.hvala@komunalaidrija.si

Pogrebna in pokopališka dejavnost:

 • Marko Gnezda, operativni vodja, tel. (05) 37 27 225, e-mail: marko.gnezda@komunalaidrija.si

Zimska služba, letno vzdrževanje cest, vzdrževanje javnih in zelenih površin:

 • Igor Bonča, operativni vodja, tel. (05) 37 27 220, e-mail: igor.bonca@komunalaidrija.si 

Gradbeništvo:

 • Simon Hvala, tel. (05) 37 27 236, e-mail: simon.hvala@komunalaidrija.si

3. PODROČJE: VODOVOD, ODPADKI, KANALIZACIJA

 • Mateja Rejc, področna vodja, tel. (05) 37 27 215, e-mail: mateja.rejc@komunalaidrija.si

Oskrba s pitno vodo: 

 • Amadej Kovač, operativni vodja, tel. (05) 37 27 221, e-mail: amadej.kovac@komunalaidrija.si

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda: 

 • Tomaž Tušar, operativni vodja, tel. (05) 37 27 215, e-mail: tomaz.tusar@komunalaidrija.si 

Ravnanje s komunalnimi odpadki: 

 • Marko Leoni, operativni vodja, tel. (05) 37 27 213, e-mail: marko.leoni@komunalaidrija.si 

4. PODROČJE: ENERGETIKA IN UPRAVLJANJE

Energetika in servis: 

 • Gregor Kodela, operativni vodja, tel. (05) 37 27 204, e-mail: gregor.kodela@komunalaidrija.si

Upravljanje športnih in kulturnih objektov, posredovanje pri nepremičninah, oglaševanje in plakatiranje: 

 • Jure Gantar, operativni vodja, tel. (05) 37 27 228, e-mail: jure.gantar@komunalaidrija.si

Upravljanje večstanovanjskih objektov:

 • Sašo Turk, operativni vodja, tel. (05) 37 27 207, e-mail: saso.turk@komunalaidrija.si 

Upravljanje občinskih stanovanj, poslovnih prostorov, upravnih stabv in stavb na podeželju:

 • Mojca Mohorič, upravnica, tel. (05) 37 27 206, e-mail: mojca.mohoric@komunalaidrija.si
Kazalo strani
NULL