05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Kontakti vodstva

Seznam in kontakti notranjih organizacijskih enot:

Sedež podjetja: Beno Fekonja, direktor, tel. (05) 37 27 226, e-mail: beno.fekonja@komunalaidrija.si

Skupne komunalne službe: Peter Črnilogar, področni vodja, tel. (05) 37 27 218, e-mail: peter.crnilogar@komunalaidrija.si
  • Skupna komunalna raba:

Gašper Rupnik, operativni vodja, tel. (05) 37 27 235, e-mail: gasper.rupnik@komunalaidrija.si

Igor Bonča, nosilec zimske službe, tel. (05) 37 27 220, e-mail: igor.bonca@komunalaidrija.si 

  • Gradbeništvo:

Simon Hvala, operativni vodja, tel. (05) 37 27 236, e-mail: simon.hvala@komunalaidrija.si

Peter Črnilogar, tel. (05) 37 27 218, e-mail: peter.crnilogar@komunalaidrija.si


Vodovod, odpadki, kanalizacija
: Mateja Rejc, področna vodja, tel. (05) 37 27 215, e-mail: mateja.rejc@komunalaidrija.si
  • Oskrba s pitno vodo: Amadej Kovač, operativni vodja, tel. (05) 37 27 221, e-mail: amadej.kovac@komunalaidrija.si
  • Odvajanje in čiščenje odpadne vode: Tomaž Tušar, operativni vodja, tel. (05) 37 27 215, e-mail: tomaz.tusar@komunalaidrija.si 
  • Ravnanje s komunalnimi odpadki: Marko Leoni, operativni vodja, tel. (05) 37 27 213, e-mail: marko.leoni@komunalaidrija.si 

Upravljanje in energetika
: Iztok Konjar, področni vodja, tel. (05) 37 27 214, e-mail: iztok.konjar@komunalaidrija.si
  • Pogrebna in pokopališka dejavnost: Marko Gnezda, operativni vodja, tel. (05) 37 27 225, e-mail: marko.gnezda@komunalaidrija.si
  • Upravljanje nepremičnin: Jure Gantar, operativni vodja, tel. (05) 37 27 228, e-mail: jure.gantar@komunalaidrija.si
  • Energetika in servis: Gregor Kodela, operativni vodja, tel. (05) 37 27 204, e-mail: gregor.kodela@komunalaidrija.si
  • Upravljanje športnih in kulturnih objektov: Jure Gantar, operativni vodja, tel. (05) 37 27 228, e-mail: jure.gantar@komunalaidrija.si

Splošne službe in finančno-računovodska služba
: Primož Ržen, področni vodja, tel. (05) 37 27 210, e-mail: primoz.rzen@komunalaidrija.si

Kazalo strani
NULL