05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Akti družbe

  • Odlok o koncesiji za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Idrija (UL RS 55/10)
  • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (UL RS 18/15)
  • Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d. o. o. (UL RS 38/19)
  • Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d. o. o. (UL RS 38/19)
  • Družbena pogodba Komunale Idrija
  • Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (UL RS 42/07)

Kazalo strani
NULL