05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Seznam strateških, programskih in drugih dokumentov po vsebinskih sklopih

1. Letna poročila

2. Politika varovanja osebnih podatkov

3. Javna naročila

Podjetje zagotavlja informacijo o javnih razpisih na spletni strani https://www.enarocanje.si/.

4. Informacije javnega značaja po 11. odstavku 10.a člena ZDJIZ 

5. Informacije javnega značaja po 12. odstavku 10.a člena ZDJIZ

Komunala Idrija skladno z 12. odstavkom 10.a člena ZDJIZ omogoča dostop do informacije javnega značaja v zvezi z zastopnikom Komunale Idrija, direktorjem Benom Fekonja, in sicer informacijo o višini prejemkov in bonitet direktorja. Informacija je dostopna v letnih poročilih (glej zgoraj). 

6. Načrt zagotavljanja varnosti pitne vode za vodooskrbne sisteme v upravljanju Komunale Idrija 

7. Dostop do drugih podatkov

  • Kazalo strani
    NULL