05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Splošne informacije

Ta Katalog informacij javnega značaja je izdelan na podlagi Zakona o dostopu informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. 

Prosilcem se dostop do informacije javnega značaja omogoči na podlagi ustne ali pisne zahteve.

Kazalo strani
NULL