05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami

Gibalno ali drugače oviranim podjetje zagotavlja dostop do informacij javnega značaja na spletu v izključno tekstovni obliki.

V skladu z 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja je za vpogled v dokumente možen dostop z invalidskimi vozički (dvigalo). Podjetje tudi zagotavlja dostopnost informacij javnega značaja na spletu v izključno tekstovni obliki.

Več o izvrševanju pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja najdete na spletni strani informacijskega pooblaščenca: https://www.ip-rs.si/.

Kazalo strani
NULL