05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Imenik zaposlenih

Direktor

Beno Fekonja                                                          

05/ 37 27 226                              

beno.fekonja@komunalaidrija.si

Informacije

Drago Čufer

05/ 37 27 200

info@komunalaidrija.si

Energetika in upravljanje


Energetika in servis

Gregor Kodela

05/ 37 27 204

gregor.kodela@komunalaidirja.si

Upravljanje športnih in kulturnih objektov, posredovanje pri nepremičninah, oglaševanje in plakatiranje

Jure Gantar

05/ 37 27 228

jure.gantar@komunalaidrija.si

Upravljanje večstanovanjskih objektov

Sašo Turk

05/ 37 27 207

saso.turk@komunalaidrija.si

Upravljanje občinskih stanovanj, poslovnih prostorov, upravnih stavb in stavb na podeželju

Mojca Mohorič

05/ 37 27 206

mojca.mohoric@komunalaidrija.si

Upravljanje nepremičnin

Dunja Vidič (nadomešča Jerca Prezelj)

05/ 37 27 232

dunja.vidic@komunalaidrija.si (jerca.prezelj@komunalaidrija.si)

Upravljanje nepremičnin

Iztok Koler

05/ 37 27 224

iztok.koler@komunalaidrija.si

Vodovod, odpadki, kanalizacija

Mateja Rejc

05/ 37 27 215

mateja.rejc@komunalaidrija.si

Oskrba s pitno vodo

Amadej Kovač

05/ 37 27 221

amadej.kovac@komunalaidrija.si

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Tomaž Tušar

05/ 37 27 216

tomaz.tusar@komunalaidrija.si

Ravnanje s komunalnimi odpadki

Marko Leoni

05/ 37 27 213

marko.leoni@komunalaidrija.si

Splošne službe in finančno-računovodska služba

Primož Ržen

05/ 37 27 210

primoz.rzen@komunalaidrija.si

Kataster, informatika

Martin Kržišnik           

05/ 37 27 223

martin.krzisnik@komunalaidrija.si

Izdaja soglasij

Mojca Gantar

05/ 37 27 233

mojca.gantar@komunalaidrija.si

Nadzor kakovosti pitne vode, reklamacije, e-računi

Jerca Prezelj

05/ 37 27 205

jerca.prezelj@komunalaidrija.si

Gospodarska javna infrastruktura

Sergija Trček

05/ 37 27 229

sergija.trcek@komunalaidrija.si

Skladišče in nabava materiala

David Rupnik

05/ 37 27 234


Obračun energetika, obračun trg

Ana Knap

05/ 37 27 219

ana.knap@komunalaidrija.si

Obračun komunalnih storitev, obračun trg

Ana Kenda

05/ 37 27 211

ana.kenda@komunalaidrija.si

Obračun storitev upravljanja nepremičnin

Tina Skalin

05/ 37 27 227

tina.skalin@komunalaidrija.si

Vodenje terjatev in obveznosti

Marina Kokalj

05/ 37 27 217

marina.kokalj@komunalaidrija.si

Kadrovska služba

Irma Božič

05/ 37 27 231

irma.bozic@komunalaidrija.si

Finančno-računovodska služba

Špela Bratož Božič                    

05/ 37 27 209

spela.bozic@komunalaidrija.si

Finančno-računovodska služba

Ana Šimenc

05/ 37 27 209

ana.simenc@komunalaidrija.si

Odnosi z javnostmi, sponzorstva in donacije, reklamacije

Jasna Kofol

041 323 598

jasna.kofol@komunalaidrija.si

Skupne komunalne službe

Simon Hvala

05/ 37 27 236

simon.hvala@komunalaidrija.si

Gradbeništvo

Simon Hvala

05/ 37 27 236

simon.hvala@komunalaidrija.si

Vzdrževanje javnih površin

Gašper Rupnik

05 /37 27 235

gasper.rupnik@komunalaidrija.si

Zimska služba, letno vzdrževanje cest, vzdrževanje javnih in zelenih površin

Igor Bonča

05/ 3727 220

igor.bonca@komunalaidrija.si

Vzdrževanje elektro naprav

Marko Mlakar

051 440 529

marko.mlakar@komunalaidrija.si

Pogrebna in pokopališka dejavnost

Marko Gnezda

05/ 37 27 225

marko.gnezda@komunalaidrija.si

Pomembne telefonske številke

Zbirni center Ljubevč

05/ 37 27 200

Dežurna 24-urna pogrebna služba

051 440 505

Dežurna številka: vodovod, kanalizacija in ceste

051 440 527

Dežurna zimska služba (od 15. 11. do 15. 3. oziroma v času zimskih razmer) 

051 440 556

Dežurna servisna služba

051 400 700
Kazalo strani
NULL