05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Kontakti zaposlenih

Za splošne informacije in če ste v dilemi, na koga od zaposlenih Komunale Idrija se lahko obrnete, nas kontaktirajte na info@komunalaidrija.si oziroma na telefon 05/ 37 27 200 (sprejemna pisarna).

Zaposleni Komunale Idrija smo vam na voljo vsak delovni dan med 8. in 15. uro, 24-urna dežurna in servisna služba pa sta vam na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu preko kontaktov na povezavi

Direktorica                                   mag. Brigita Šen Kreže                                05/ 37 27 226     brigita.sen-kreze@komunalaidrija.si
Informacije 05/ 37 27 205 info@komunalaidrija.si
Energetika in upravljanje
Upravljanje športnih in kulturnih objektov 05/ 37 27 200 (številka 2) usko@komunalaidrija.si
Upravljanje večstanovanjskih objektov 05/ 37 27 200 (številka 2) upravljanje@komunalaidrija.si
Upravljanje občinskih stanovanj, poslovnih prostorov, upravnih stavb in stavb na podeželju 05/ 37 27 200 (številka 2) upravljanje@komunalaidrija.si
Upravljanje nepremičnin 05/ 37 27 200 (številka 2) upravljanje@komunalaidrija.si
Vodovod, odpadki, kanalizacija
Oskrba s pitno vodo 05/ 37 27 200 (številka 6)

voka@komunalaidrija.si

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 05/ 37 27 200 (številka 7)

voka@komunalaidrija.si

Ravnanje s komunalnimi odpadki 05/ 37 27 200 (številka 4)

voka@komunalaidrija.si

Splošne službe in finančno-računovodska služba
Kataster, informatika 05/ 37 27 205 info@komunalaidrija.si
Izdaja soglasij 05/ 37 27 205 info@komunalaidrija.si
Skladišče in nabava materiala 05/ 37 27 205 skladisce@komunalaidrija.si
Izterjava 05/ 37 27 229 izterjava@komunalaidrija.si
Obračun komunalnih storitev, obračun trg 05/ 37 27 200 (številka 1) info@komunalaidrija.si
Obračun storitev upravljanja nepremičnin 05/ 37 27 200 (številka 2) info@komunalaidrija.si
Kadrovska služba 05/ 37 27 205 kadrovska@komunalaidrija.si
Javna naročila 05/ 37 27 205 info@komunalaidrija.si
Finančno-računovodska služba 05/ 37 27 205 info@komunalaidrija.si
Skupne komunalne službe
Gradbeništvo 05/ 37 27 200 (številka 8) info@komunalaidrija.si
Preglednik cest 05/ 37 27 200 (številka 8) info@komunalaidrija.si
Zimska služba (v času zimske sezone) 05/ 37 27 200 (številka 3) zimska@komunalaidrija.si
Letno vzdrževanje cest, vzdrževanje javnih in zelenih površin 05/ 37 27 200 (številka 8) info@komunalaidrija.si
Vzdrževanje elektro naprav 05/ 37 27 205 info@komunalaidrija.si
Pogrebna in pokopališka dejavnost 05/ 37 27 200 (številka 5) pogrebna@komunalaidrija.si


Kazalo strani
NULL