05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Osnovni podatki o podjetju


Firma

Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o. (skrajšano: Komunala d.o.o.)

Sedež

Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija

Telefon

05 37 27 200

E-naslov

info@komunalaidrija.si

Spletna stran

www.komunalaidrija.si

Osnovna dejavnost

36.000 (Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode)

Datum vpisa v sodni register

9.3.1990

Registrski vložek

1/00227/00

Identifikacijska številka za DDV

SI 13286218

Matična številka

5144647000

Osnovni kapital

210.935,67 €


Kazalo strani
NULL