05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

POROČILA IN ANALIZE

Skrbimo za kakovost in zdravstveno ustreznost pitne vode

Pitna voda ima velik vpliv na zdravje uporabnikov, zato je povsem upravičeno pričakovanje uporabnikov o njeni najvišji kakovosti. Zaposleni Komunale si vselej prizadevamo, da s skrbnim delom in veliko odgovornostjo do objektov, naprav in omrežja, ki ga upravljamo, zagotovimo varno preskrbo s pitno vodo. Tako omogočamo, da so uporabniki v Idriji in njeni okolici vselej preskrbljeni s čisto pitno vodo, ki ustreza zakonodajnim predpisom, skladno z Načrtom zagotavljanja varnosti pitne vode (HACCP). 

Voda, ki jo pijemo in uporabljamo za druga opravila, ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki so nevarni za zdravje. V njej tudi ni takšnih snovi, ki bi bile same ali v kombinaciji z drugimi nevarne za zdravje. Na spodnjih povezavah so vam dostopna letna poročila o kakovosti pitne vode ter analize vode iz pitnikov in divjih izvirov na območju Idrije. 

V primeru, ko pitna voda kljub vsem ukrepom in skrbnemu ravnanju ni skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, Komunala uporabnike o tem obvešča na načine, ki so navedeni tukaj. Na povezavi si lahko ogledate tudi najpogostejša vprašanja, vezana na oskrbo s pitno vodo in njeno uporabo. 

Poročila o kakovosti pitne vode

Objavljeno je zadnje poročilo, vsa ostala si lahko ogledate na sedežu podjetja, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija. 

Poročilo  o kakovosti pitne vode v Občini Idrija v letu 2021.

Analize pitne vode iz pitnikov 

Objavljena je zadnja analiza, vse ostale si lahko ogledate na sedežu podjetja, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija. 

PITNIKI IDRIJAPitnik na avtobusni postaji 
Pitnik na Mestnem trgu 
Pitnik v Mejci   
Pitnik na trgu Sv. Ahacija   
 
PITNIKI SPODNJA IDRIJAPitnik na avtobusni postaji Sp. Idrija 
Pitnik Pri Kunclu, Sp. Idrija 

Zemljevid pitnikov

Pitniki Idrija 

Pitniki Spodnja idrija 


Kazalo strani
NULL