05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

PROJEKT "ZMANJŠAJ!"

Osebna izkaznica projekta
Ime: Zmanjšaj!
Kje: Idrija, Cerkno, Spodnja Idrija
Trajanje projekta: med septembrom 2019 in oktobrom 2021
Partnerji v projektu:
- Zveza društev Mladinski center Idrija [vodilni partner]
- Komunala Idrija d.o.o.
- Radio Cerkno d.o.o.
Oznake: #Zmanjšaj! #reuse #lifestyle #ecofriendly
Kontakt: Maja Likar (maja.likar@mcidrija.si)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si 
Spletna stran LAS s CILjem: http://las-sciljem.si/

----

Opis

Projekt Zmanjšaj! spodbuja aktivno vključevanje mladih v lokalno skupnost in aktivno reševanje problemov sodobne družbe, ki neposredno vplivajo na onesnaževanje okolja. S projektom želimo izobraziti posameznike, sodelujoče organizacije in širšo lokalno skupnost na področju odpadkov in jih spodbuditi k spremembam.

Prepoznana potreba

 • Ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta.
 • Ohranjanje narave in varovanje naravnih virov.
 • Vključitev ranljivejših skupin na trg dela.

Želena rešitev

 • Razvijanje in spodbujanje novih kompetenc in znanj, ki omogočijo posameznikom lažji vstop na delovno mesto.
 • Vzpostavljanje skupnosti s čim manj odpadki.
 • Aktivacija potencialov ranljivih skupin.

Cilji

 • Preko raznolikih metod, načinov in praktično-izobraževalnih aktivnosti širšo javnost ozavestiti o pomenu zmanjševanja odpadkov in zmernega potrošništva.
 • Z redno medijsko podprtostjo spodbuditi posameznike k spremembam nakupovalnih navad.
 • Z aktivnim ozaveščanjem in prenosom znanja poskrbeti za ohranjanje in varovanje naravnih virov.
 • Z različnimi praktičnimi izobraževanji spodbuditi razvoj novih kompetenc in znanj, ki omogočijo posameznikom lažji vstop na delovni trg oziroma za lažje ustvarjanje novih delovnih mest.
 • Smernice za organizacijo mladinskega centra s čim manj odpadne embalaže.
 • Smernice za hostel s čim manj odpadki.
 • Smernice za izvedbo prireditev s čim manj odpadki.
 • Z ravnanjem glede na smernice dvigniti prepoznavnost Idrije ter posledično tudi vplivati na kvaliteto življenja v Idriji in okolici.

Aktivnosti v sklopu projekta

 • Analiza trenutnega stanja in identifikacija potreb na področju zmanjševanja količine odpadkov.
 • Izvedba praktično izobraževalnih aktivnosti (prvi sklop).
 • Nadgradnja analize in evalvacija obstoječega dela.
 • Izvedba praktično izobraževalnih aktivnosti (drugi sklop).
 • Priprava in zapis smernic za nadaljnje delo.
 • Komunikacija in informiranje.
 • Vodenje in koordinacija projekta.

Rezultati

 • Analiza trenutnega stanja količine in upravljanja odpadkov.
 • Izvedene interaktivne delavnice, predavanja in izobraževanja.Nakup zbiralnika deževnice.
 • Sprememba statuta MCI za pridobitev statusa socialnega podjetništva.
 • Zapisana mreža »zero waste« ponudnikov v lokalnem okolju z namenom spodbujanja lokalnih ponudb in produktov.
 • Lokalna skupnost s čim manj odpadki.
 • Ozaveščanje lokalne skupnosti preko lokalnega radia.

Vabljeni k sodelovanju in deljenju vaših idej, veseli bomo vašega kontakta na: maja.likar@mcidrija.siKazalo strani
NULL